Svårslaget pappersverktyg

Johan Berndtsson

Magnet_small Alla verktyg vinner inte på att digitaliseras. Bilden ovan är tagen i Sveriges nyaste flygledningstorn, på F7 i Såtenäs. Alla lösa kartor, lappar och lathundar har digitaliserats eller satts in i välordnade pärmar med undantag för den på bilden ovan. Det är en enkel skiss över flygplatsen som laminerats. På den kan flygledarna göra tillfälliga anteckningar med whiteboardpenna, vilket blir synligt för alla i tornet. Den gröna magneten betyder att flygplatsens räddningstjänst är tillgänglig. Vänder man på den blir den orange, vilket fungerar som en påminnelse att de har förhinder. Skissen sitter mellan klockan (till vänster) och vindrosen (till höger), de instrument flygledarna tittar på vid varje viktigt moment under inflygningen vilket gör den omöjlig att missa. En lösning lika enkel som briljant!

/Peter Erhard

Lämna en kommentar