Syftet styr designen

Johan Berndtsson

Att syftet styr designen kan tyckas både banalt och självklart, icke destomindre är det påfallande sällan detta är tydligt i både upphandligs- och utvecklingsprojekt inom IT-området. Istället för tydliga bilder av syftet med investeringen och vilka effekter den skall leda till fastnar diskussionen ofta i lösningen. Vi skall upphandla ett "affärssystem", eller vi skall utveckla ett "intranät". Bra - men vad skall systemet leda till?

Exempel: Ny webbplats för möbelföretag
En stor möbelkedja arbetade med att ta fram designen för sin nya webbsajt. De skisser som tagits fram är visuellt mycket tilltalande och känns ”helt rätt” för just det här möbelföretaget när man tittar på dem. Stora färgglada bilder, men ändå rent, snyggt och stilfullt. Det här skulle kunna bli en mycket bra webbsajt för just det här företaget.

På frågan om vad det huvudsakliga syftet är med webbsajten möts vi dock av ett mycket svävande svar, som mest går ut på att webbsajten skall ”kännas som” företaget i fråga. Följdfrågan om vilka effekter som man vill få ut av sin invstering, som i slutändan sannlikt kommer att landa på åtskilliga tiotals miljoner, möts av tystnad.

För just det här företaget kan man tänka sig minst tre olika syften med en webbplats:

 • Att få besökarna att åka till närmaste möbelvaruhus?
 • Att få besökarna att köpa möbler direkt på sajten?
 • Att bygga varumärket för att knyta kunderna närmare sig?

Naturligtvis är samtliga dessa syften viktiga, men hur de prioriteras inbördes är avgörande för hur webbplatsen bör utformas.

Designen av systemet är nämligen det som styr i vilken grad dessa olika syften kommer att uppfyllas. Detta sker genom att den information och de funktioner som är av störst betydelse för att det viktigaste syftet skall uppfyllas ges en mer framskjuten position i systemets användargränssnitt. Skärmytan liksom besökarnas förmåga att ta till sig information är begränsad, och därför måste vi prioritera.

Om det viktigaste syftet är att få de som går in på webbplatsen att besöka närmaste möbelvaruhus bör sannolikt lokala erbjudanden, öppettider, vägbeskrivningar etc prioriteras. Om det viktigaste syftet är att sälja möbler direkt på webbplatsen så bör den istället i mycket högre grad efterlikna andra framgångsrika e-handelssajter, som t.ex. Amazon.com, och visa upp de just nu bäst säljande produkterna på startsidan, och ha enkla ingångar till de olika produktkategorierna osv. Och, slutligen, om det viktigaste syftet är att på ett känslomässigt plan knyta kunderna till sig för att skapa ökad kundlojalitet och ge besökaren känslan ”oj vad snyggt, det här företaget kan verkligen det här med möbler och inredning, hit skall jag gå nästa gång jag skall köpa något”, då är sannolikt stora fotografier på snyggt inredda rum en möjlig grund för en ny design.

Det är viktigt att inse att detta är tre väldigt olika webbplatser, och de effekter man skulle få ut av dessa tre skiljer sig radikalt. Man får det man designar för – syftet med investeringen måste styra designen.

Konsekvenserna av att missa detta är naturligtvis stora. Utöver att man inte vet vad man kommer att få så blir det också mycket svårt att bedöma olika utformningar.

 • Hur kan man bedöma om en design är bra eller inte om man inte vet vad den skall leda till? Hur skall jag bedöma vilka funktioner och vilken information som bör ges en mer framskjuten position, och vad som bör finnas "i bakgrunden"?
 • Hur skall man kunna prioritera mellan funktioner, om man inte vet vilket det viktigaste syftet är, och därmed kan bedöma vilken av funktionerna som bäst leder till att syftet kan uppstå? 
 • Hur vet jag i slutändan om jag lyckats med mitt IT projekt? Handen på hjärtat, vi kan väl inte vara nöjda med att ett projekt levererar i tid och på budget om vi inte vet att det resulterande systemet kommer att leda till de önskade effekterna?

Om jag inte är noga med syftet och vilka effekter jag vill få ut, och använder denna kunskap aktivt i design- och prioriteringsarbetet, så kan jag heller inte styra mitt projekt så att effekterna faktiskt kommer att uppstå. Styrmöjligheten reduceras då till tid och kostnad, och målet reduceras till en webbsajt med ett antal listade funktioner.

Hur får jag då reda på vilket syfte som är viktigast? I det här fallet är det enkelt. Fråga marknads- och försäljningsavdelningarna hur man tjänar sina pengar idag, och hur det kommer se ut under de närmaste 10 åren. Följ pengarna.

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar

2 kommentarer

 • farskpressad.se

  Syftet styr designen

  Intressanta tankar kring webbdesign

 • Katinka

  Tja - det gäller inte bara designen utan även valet av "teknisk lösning". Picasso ord - datorer är värdelösa för de ger bara svaren - gäller på hela området.