Skip to main content

  — 3 min read

Informatörer, tillgänglighetsexperter och företag tycker till om Vägledningen 24-timmarswebben

Read 64 times

Oron för vad som ska hända med Vägledningen 24-timmarswebben har varit stor och på Offentliga rummet i våras gjordes ett upprop för att rädda Vägledningen. Nu har E-delegationen fastslagit att Vägledningen ska leva vidare och uppdateras. Vi har intervjuvat Björn Hagström, webbansvarig på Örebro kommun, Petronella Engberg, webbredaktör på Energimyndigheten, Stina Johansson, tillgänglighetskonsult från ETU. Lars Karlsson, informatör på Västragötalands regionen och Daniel Erkstam försäljningschef på Voicecorp för att höra vad de tycker om att Vägledningen lever vidare. 1. Vilken var din första tanke när du fick höra att Vägledningen 24-timmarswebben skulle leva vidare?

Björn Hagström: Åh vad skönt. Den är ett ovärderligt stöd för oss som skapar webblösningar inom offentlig sektor.

Petronella Engberg: Det kom som en glad nyhet. Vi som arbetar med utveckling av webbplatser har behov av att Vägledningen lever vidare.

Lars Karlsson: Självklart en lättnad eftersom jag tycker att det är väldigt viktigt att det finns ett bra, genomarbetat dokument på svenska som det går att luta sig emot i webbarbetet. Många användare och webbredaktörer har olika synpunkter på vad som är rätt, nu säger jag bara: "Vi följer Vägledningen för 14-timarswebben". Väldigt skönt.

Stina Johansson: Vad bra! Det är viktigt att diskussioner pågår och fångas upp så att Vägledningen och material kring Vägledningen får vara ett levande dokument.

Daniel Erkstam: BRA! Mycket bra! Och absolut nödvändigt då jag tror att Vägledningen har haft en mycket stor betydelse för att Sverige är ett av de länder i EU som ligger bäst till inför nästa år (då hela EUs offentliga förvaltning skall vara tillgängliga enligt ministerdeklarationen som undertecknades i Riga 2006)

2. Vad har Vägledningen 24-timmarswebben betytt för dig i ditt arbete? Björn Hagström: Massor. Den har varit ett fantastiskt bra stöd när man ska köpa lösningar. Leverantörer som inte vet vad de talar om har fått ett dokument de kan hålla sig till. Den har också varit ett ovärderligt stöd i det interna arbete. När det gäller att utbilda skribenter/redaktörer eller när det gäller att få andra delar av verksamheten att skapa webblösningar som är tillräckligt bra.

Petronella Engberg: Vägledningen är facit som vi vänder oss till varje gång vi inte själva kan svara på en fråga, eller om vi inte vet hur vi ska tackla en uppgift. Helt enkelt vår bibel!

Lars Karlsson: I arbetet med vår nya webbplats har Vägledningen varit till väldigt stor hjälp, även de tilläggsdokument som Verva tog fram har vi använt mycket. Jag tänker främst på den stora excell-filen, prioriteringsstödet för att kunna värdera alla punkterna mot varandra.

Stina Johansson: Vi och våra kunder har hämtat information och följt exempel från vägledningen, den är ett stöd för arbetet med att jobba för tillgängliga webbplatser. Vägledningen har på en enkelt sätt förklarat hur våra kunder ska arbeta för att webbplatser ska bli tillgängliga. Vägledningen ger inte bara tekniska råd utan även råd för hur en organisation ska arbeta för att nå uppsatta mål med tillgänglig information, ett perspektiv som är minst lika viktig som teknik.

För oss är vägledningen viktig eftersom den hjälper oss att motivera våra kunder så att de kan tolka internationella riktlinjer och den ökar också kunskapen hos våra kunder.

Daniel Erkstam: Vägledningen har varit ett bra stöd i mitt arbete med att försöka göra webben tillgänglig för alla. De flesta känner till den och strävar efter att uppfylla skall-kraven. Att vägledningen explicit tar upp den typ av teknologi som vi jobbar med har så klart även konkret hjälpt oss att nå ut med informationen att det är möjligt att erbjuda sin webbplats text som tal.

3. Vilka områden tycker du är viktigast att vidareutveckla i Vägledningen?

Björn Hagström: Frågor om e-tjänster och samarbeten mellan organisationer tror jag behöver sättas mer i fokus. När man kommer upp på den nivån blir det ofta rörigt.

Lars Karlsson: Främst är det viktigt att uppdatera mot WCAG 2.0, eftersom Vägledningen har några år på nacken. Också viktigt med uppdaterade exempel, det är svårt att lita på en artikel från 2006. I webbvärlden är det extremt lång tid.

Stina Johansson: Att se över och anpassa vägledningens riktlinjer till de internationella riktlinjen WCAG 2.0 är just nu det primära.

Daniel Erkstam: Det är viktigt att Vägledningen uppdateras i bredd med WCAG 2.0 så de är  i harmoni. Mycket har ju justerats och ändrats i 2.0. Så en Vägledningen 2.0 borde komma på plats så fort som möjligt.

4. Har du några reflektioner/synpunkter som du skulle vilja skicka med till E-delegationen?

Björn Hagström: Jag hoppas verkligen att de inser att det inte är ett engångsjobb att uppdatera vägledningen. Och att de fortsätter att arbeta aktivt med att nå ut till företag och offentlig sektor för att få ut budskapet från vägledningen. Kunskapen, kompetensen och intresset från privata förfetag är fortfarande alldeles för bristfälligt i de allra flesta fall.

Petronella Engberg: Tänk på att Vägledningen måste hänga med i utvecklingen så att den inte tappar aktualitet med tanke på uppdatering av standarder.

Stina Johansson: Skapa ett forum för att ta tillvara den kunskap som finns runt om i landet.

Daniel Erkstam: Min personliga åsikt är att vi inte kan få en ordentligt uppryckning på området tillgänglighet förrän otillgänglighet räknas som diskriminering. Morot (instruktionsbok) är bra men piska behövs också.

En annan sak (som kanske ligger lite utanför Vägledningen men som e-delegationen bör beakta) är att den unga generationen i samhället kommer att kräva att det finns möjlighet till interaktion och samtal online med myndigheterna. De unga är digitala ur-innevånare och det är bara vi som är digitala immigranter som fortfarande ser Internet som ett objekt. De unga vet inte vad ett cirkulationskuvert är och kommer att kräva att kunna kontakta sin kommun eller myndighet via MSN, SMS osv som är deras primära kommunikationskanaler idag.

Stort tack till er alla och lycka till med ert fortsatta arbete!

Björn Hagström,  webbansvarig, Örebro kommun Petronella Engberg, webbredaktör, Energimyndigheten Lars Karlsson, informatör, Västra Götalandsregionen Stina Johansson, tillgänglighetskonsult, ETU AB Daniel Erkstam, försäljningschef Norden, VoiceCorp AB.

/Funda Denizhan