Teknikstrul stressar på jobbet

Sara Doltz

Att folk känner stress på jobbet kanske inte är någon nyhet, men att teknik som strular är en av de stora bidragande faktorerna sätter verkligen griller i huvudet på oss.

Det är inga roliga siffror som Vasakronan visar upp i sin undersökning Kontorsbarometern om stress. Nästan hälften av Sveriges kontorsmedarbertare är mycket eller ganska stressade på sin arbetsplats.

Inte helt oväntat är det 1) stor arbetsbörda och 2) kollegor som stör som är de allra vanligaste stressfaktorerna. Men på en (o)hedrande tredeplats kommer faktiskt opålitlig teknisk utrustning. Undersökningen visar också att kvinnor är mer stressade över strulig teknik än vad män är.

Men hur kontoret är utformat och hur vi samarbetar på arbetsplatsen är också något som ställer till det. En fjärdedel anser att det råder brist på platser att jobba i lugn och rå och att ljudvolymen är alldeles för hög. Undersökningen visar också att det till och med råder brist på platser att ostört ta ett telefonsamtal. Och lika många, 21 procent, anser att det är svårt att få tag på kollegor för hjälp.

Undersökningen bygger på intervjuer med 2036 personer som arbetar på kontor.

Lämna en kommentar