Tips: Färger och känslor

Johan Berndtsson

Farger Claes Källqvist tipsade om en webbplats som beskriver vilka färger som leder till vilka känslor.

Kort och kärnfullt.

Fler tips på temat färger och känslor mottages med tacksamhet.

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar

3 kommentarer

  • Igor Jovic

    http://desktoppub.about.com/cs/color/a/symbolism.htm En tevlig intressant artikel om färgernas mening där det bland annat påstås att stora mängder rosa färg skapar fysisk svaghet hos människor och att gul färg indikerar feghet.

  • Pella Bergquist

    Bara man kommer ihåg att färgernas betydelse är kulturellt betingade, så...! Gult, vitt och svart har exempelvis sina "betydelser" beroende på bibliska konnotationer där gult (påsk) står för Judas guldpengar, vitt för födelsen och därmed "oskulden" innan syndafallet, svart är död och slut, armageddon. I vissa asiatiska kulturer står vitt för död och slut, dvs. helt tvärt om. Rött är väl den enda färg som är "säker". Pigmentet har alltid varit dyrt och svårt att framställa och kopplas därför i nästan alla kulturer till makt och styrka ;-)

  • Sara Eggert

    Det är otroligt viktigt att tänka på att en färgs betydelse är högst kultur- och kontextberoende. Kombinationen rött/grönt för trafikljus är universellt vedertaget, men bara för att det en färgs betydelse är självklart i en situation kan man inte dra den slutsatsen till andra situationer. Jag är mycket ute på sjukhus och industrier i Europa och det är intressant att diskutera just färgernas betydelse med dem anställda. Trots vissa universella färgbetydelser, som Ryan skriver om i "Colours and feelings, emotions and atmosper", har nästan varje arbetsplats en egen uppsättning av färgkoder och dess betydelser! Vi är alla lika. Vi är alla olika.