User Interface Friction

Johan Berndtsson

Baserat på sin forskningsrapport (PDF) har Andreas Pfeiffer på Pfeiffer Consulting skrivit en artikel i ACM Ubiquity.

Han pratar om User Interface Friction, och avser den friktion som ofta uppstår när vi skall utföra specifika uppgifter i de IT-produkter som vi använder. Rapporten utgår från en jämförelse mellan Windows och MacOS X.

I mångt och mycket handlar det om ett nytt begrepp på sådant som andra tidigare har pratat om som "hinder", men jag gillade själva begreppet så mycket att jag tyckte det var vårt ett inlägg. :-)

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar