Skip to main content

  — 2 min read

”Utan prototyping hade vi aldrig kommit hit”

Read 70 times

Jag brukar säga så i slutet av projekt. ”Utan prototyping hade vi aldrig kommit hit”. Och det är sant. Med interaktiva prototyper är det möjligt att tidigt visualisera och testa hypoteser för att vara säker på att det blir rätt lösning för verksamheten och att det blir vad användarna behöver.

Vår User Experience Designer Nathalie Tindsjö skriver i ett blogginlägg om ett väldigt bra sätt att lyckas med framtagande av produkter och tjänster.

Läs om vårt succéprojekt med Renova där prototyper var en grundläggande komponent.

Jag har arbetat i många projekt. Och jag har insett att det finns flera viktiga delar att ta hänsyn till, flera faktorer som bidrar till framgång eller orsakar problem. En sak som jag sett vara väldigt tydlig är – genom att få med organisationen i konceptualiseringen, så tidigt som möjligt, desto större är möjligheten att utforma en lösning som fångar användarnas behov. Vilket är precis det som arbetet med prototyping tillför. Jag ska försöka berätta varför.

Vi gör naturligtvis ett grundarbete först för att se till så att lösningen styrs mot nytta och användarnas behov. Detta gör vi bland annat genom verksamhetsintervjuer, djupintervjuer med produktspecialister, samtal med säljare och kunder, vi utforskar den befintliga användningen och ser till utvecklingsmöjligheter, och så vidare, och så vidare.

Därefter är det dags att ta fram ett koncept – som man bygger en prototyp av – som stäms av och testas med såväl verksamheten som användarna. När man låter människor interagera med lösningen, i användningen, det är då man verkligen förstår. Förstår vad som fungerar och inte fungerar.

Med en interaktiv prototyp som går att vrida och vända på, eller klicka och trycka på, frigörs tankar. Tankar som man sedan kan ta vidare. Utveckla, göra ytterligare en prototyp av och låta folk klämma på, på nytt. Det är lätt för alla i en organisation att förstå vikten av bra design när de har produkten, tjänsten, idéen, i sina händer. Det går blixtsnabbt att sätta sig in i sammanhanget.

Man kan använda prototyper i flera skeden under arbetsprocessen:

  • Tidigt – för att stämma av med organisationen för att få en riktning.
  • Under tiden – för att göra användningstester som visar att vi är på rätt väg.
  • Mot slutet – för att förmedla sin lösning.

Oavsett när, så kommer man snabbare fram. De abstrakta utläggningarna i långa återkommande möten kan destilleras till ”Är det bättre så här, varför?”.

Det kan vara alla sorters prototyper, i pappmodeller, klickbara digitala versioner, fullskaliga eller småskaliga. De ska andas verklighet så man sätter sig in i situationen, samtidigt ska de vara så pass råa att man inte tar det för en färdig lösning – de är till för att utveckla idéer inte för att bedöma färg och form. Det ska vara lätt att känna ”ah, om man bara ändrar inloggningen här kommer det gå felfritt hela vägen”, eller vad det nu kan vara.

Ett exempel på ett projekt där vi utvecklade med prototyper är Renova Miljös väldigt uppskattade kundportal. Vi tog fram ett 30-tal prototyper vilket gav en handfasthet i det löpande arbetet. Kunder kunde testa, och projektgruppen kunde diskutera fördelar och nackdelar hela tiden. Läs mer om Renovas kundportal här!

Det handlar i slutändan om att göra en så bra lösning som möjligt. Där tiden för alla ska bli meningsfull och kraftfull. Kör man med prototyper är min erfarenhet att man – istället för att nå en okej eller bra grej – når de där sista procenten också som gör det riktigt fantastiskt och användbart.

Läs om vårt succéprojekt med Renova där prototyper var en grundläggande komponent.