Utbildning i Effektkartläggning

Johan Berndtsson

Block Tar det för mycket tid att diskutera vad användarna egentligen vill ha? Kan ni avgöra vad som är en bra lösning och prioritera när pengarna börjar ta slut? Effektstyrning är ett dynamiskt och strukturerat arbetssätt som hjälper er att få full effekt av IT-investeringar.

En försvinnande liten andel IT-projekt styrs och utvärderas mot den tänkta nyttan. Innan projekt startas finns det alltid en tanke om att skapa en tydlig nytta men när projektet väl drar igång så sker styrningen framför allt genom att hålla reda på tid och kostnad. Under kursen får du lära dig mer om hur ni kan arbeta mot den tänkta nyttan som en röd tråd genom hela projektet.

Tricket är att beskriva nyttan ni vill uppnå på ett sådant sätt att ni kan använda beskrivningen kontinuerligt genom hela projektet för att styra alla beslut. Samma modell kan sedan användas i förvaltning och vidareutveckling. På kursen beskriver och exemplifierar vi vad ett effektstyrt arbetssätt innebär och vilka fördelar det för med sig.

Kursen innehåller många exempel och bygger på grupparbeten med feedback och stöd från coacher. Varje övningssession avslutas med reflektioner från deltagarna och guidning inför det kommande arbetet.

Kursen hålls i Stockholm 18-19 februari och i Malmö 11-12 mars av Ingrid Domingues, en av författarna till boken "Effektstyrning av IT".

Läs mer om utbildningen och anmäl dig på inUse webbplats.

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar