Utgå från innehållet när du skapar responsive design

Daniel Feldt

Small screen Low BandwidthFuture of web design är igång i London och den första dagen ägnas till workshops. Vi valde att delta i Repsonsive UX Deliverables som leddes av Steve Fisher (@hellofisher, hellofisher.com), en kanadensare baserad i Vancouver och arbetar som designer på Yellow Pencil.

Första delen av dagen ägnades åt en föreläsning där Steve pratade om de olika delarna i processen att arbeta i ett Repsonsive-projekt. Processen baserad på Yellow Pencils sätt att arbeta. I ett projekt, stort som smått, delar de upp processen i fyra delar, de fyra D:na. Discovery, Design, Development och Deployment.

No one has it all figured outDessa fyra D:n knyts ihop och formar deras Responsive Design Process. De är helt öppna med deras process och den återfinns på responsiveprocess.com. Samtidigt sa Steve Fisher att det ännu inte finns någon magisk korrekt metod för att ta fram responsive design. Branschen testar sig fortfarande fram.

I stället för att få verktyg eller förslag på ”så här ska du arbeta” så pratades det väldigt mycket om innehållsstrategi.

Allting beror på projektet men att man alltid bör utgå från ”it’s all about the content”, fokusera på varför och ha välstrukturerat innehåll. Steve Fisher är en stor förespråkare för ”progressive enhancement” och att du alltid, alltid, ska utgå från ”small screen, low bandwith”.

Skiss kanadensisk sajt

Andra delen av dagen fick vi en praktisk uppgift: att göra om en kanadensisk myndighets sajt. Vi delades in i grupper och diskuterade den nuvarande sajten, vad som fungerar, vad som inte fungerar, skapade personas och hade heta diskussioner om sajtens innehåll. Efter att vi strukturerat innehållet startade övningar kring att skissa upp sajten och att alltid börja i mobilläge.

En process som både jag och min kollega Matylda är vana vid från vårt arbete på inUse. Men det var intressant att diskutera processen med både likasinnade och ”nybörjare”. responsiveprocess.com är en bra resurs och ett finfint ställe att börja på när du ska skapa responsive design.

Lämna en kommentar