Utseende och placering av knappar i webbformulär

Johan Berndtsson

Luke Wroblewski och Etre har genomfört en detaljstudie för att avgöra vilket som är det bästa sättet att utforma och placera primära och sekundära knappar (t.ex. "Submit" och "Cancel") i ett webbformulär.

Psactions_fig3

Testet visar att  samtliga testpersoner klarade  A, B, C, D och F utan att göra fel, vilket inte är så förvånande med tanke på uppgiftens komplexitetsgrad. Testet visade också att testpersonerna genomförde uppgiften snabbast med variant B. Min gissning är att detta resultat kommer sig av att:

  • knapparna har samma form, vilket gör att användaren kan fokusera på ordet på knappen, och inte behöver fundera över vad skillnaderna i form har för betydelse,
  • avståndet från den sista raden i formuläret till knapparna är kort, och
  • de flesta webbanvändare vant sig vid detta upplägg, och att det blivit en de facto-standard.

Även om Luke i artikeln poängterar att en design som t.ex. A, där den sekundära handlingen får mindre visuell tyngd, kan vara bra om man vill att personer skall göra ett mer medvetet val skulle jag rekommendera att man håller sig till B om inte särskilda skäl föreligger.

Läs gärna hela Lukes artikel Primary & Secondary Actions in Web Forms.

/Johan Berndtsson

PS. Tipstack till Christer Garbis. DS.

Lämna en kommentar