UX Benchmarking: Hur du sätter rätt mål i ditt produktbolag

Johan Berndtsson

Alla konkurrensutsatta produktbolag strävar efter att göra sina produkter bättre. Det spelar ingen roll om man utvecklar CRM-system, affärssystem, medicinteknisk utrustning, eller flygledningssystem. Alla måste ständigt bli bättre för att inte bli omsprungna av konkurrenterna.

Vad som är viktigast varierar så klart, men några återkommande exempel brukar vara att minska inlärningstiden, att minska tiden det tar för användaren att genomföra de vanligaste uppgifterna eller att se till att det blir färre "handhavande-fel".

Ett dilemma som brukar uppstå är att det kan vara svårt att bestämma vad man skall sikta på.

  • Är det bra om 60% lyckas med den viktigaste uppgiften vid första försöket i ett användningstest, eller skall det vara 90%?
  • Är det bra om 80% anser att systemet är "bra" eller "mycket bra" i en enkätundersökning, eller räcker det med 70%?
  • Är det bra om genomsnittstiden för den vanligaste uppgiften är 2 minuter, eller borde den vara 1 minut?
Svaret är, som så ofta, "det beror på". Dock finns det ett enkelt sätt att få lite vägledning...

Börja med att definiera vilka uppgifter som är viktigast eller vanligast för de viktigaste målgrupperna när det gäller just din produkt. Genomför sedan ett användningstest som tjänar som nollmätning på den befintliga versionen av produkten för att se hur du ligger till idag. Nästa steg, om du inte är så marknadsledande att inga konkurrenter finns inom synhåll, är att genomföra samma mätning, men på konkurrenternas produkter. Ingen revolutionerande tanke kan tyckas, men ändå så görs det nästan aldrig...

Enklast är att bara köpa konkurrenternas produkter och rigga ett användningstest. Ett annat sätt, om det handlar om mer komplexa produkter, är att prata med några av dina kunder som använder både ditt och konkurrentens system idag, och testa båda på plats hos kunden.

När du analyserar resultatet ser du vad du redan gör bra, och vad du behöver förbättra. Därefter handlar det bara om att sätta ambitionsnivån.

Hur mycket bättre än bästa konkurrenten vill du vara?

Lämna en kommentar

1 kommentar

  • Karin

    Tack Johan, mina funderingar exakt. Vi är alltför dåliga på att jobba med mätetalen på ett strukturerat sätt och verkligen veta, inte bara gissa, när det är bra nog!