UX handlar om att göra vardagen enklare och roligare för människor, men...

Johan Berndtsson

"UX handlar om att göra vardagen enklare och roligare för människor... men vi gör det inte för användarnas skull, utan för att verksamheten skall nå sina mål." Nu finns min presentation från konferensen "Alla pratar UX" på Slideshare.

Från konferensprogrammet:

"UX – User Experience – är idag på allas läppar. De allra flesta VILL verkligen skapa produkter och tjänster som ger användarna en verkligt positiv upplevelse. UX är inte magi. Det handlar om att sätta upp tydliga mål, att förstå användarnas behov och drivkrafter, omsätta dessa till riktigt bra design, och sedan utveckla och förbättra. Det är inte svårt, men det kräver ett målorienterat och strukturerat arbetssätt.

Johan beskriver en tydlig och enkel process för att skapa bra lösningar som både ger verksamheten de resultat man eftersträvar och som leder till lösningar som användarna verkligen gillar. Han berättar också kort om UX-området ur ett historiskt perspektiv, och ger sin bild av hur området kommer att förändras i framtiden."

Lämna en kommentar