— 1 min read

UX-studie i Second Life

Read 226 times

Second_life

Våra vänner på Adaptive Path genomför just nu en studie av on-line världen Second Life. Syftet är att förbättra delar av användarnas upplevelser i spelet. En av utmaningarna är att studien äger rum inne i Second Life.

"My original intention was to modify my avatar to look as close to me as possible. I figured, since I am here for business, I need to be presentable. How many residents will want to be interviewed if I have dragon wings, tight vinyl pants and star bursts floating above my head? (Um…that was a little too telling about myself…I’ve said too much.)"

Läs mer om projektet på sidan om Second Life på Adaptive Path:s blogg.

/Johan Berndtsson