Vad saknas på intranät?

inUse Experience

Varför frågar vi våra kollegor i stället för att söka på intranätet, eller på Google för den delen? Vad saknas? Vad är det som systemen inte kan leverera?

Det här är en av de teman som Jonas Söderström pratade om på inUse frukostsemiarium om sociala intranät i maj. Jonas Söderström är informationsarkitekt och har utbildat många i att skriva för webben.

Den saknade komponenten är social metadata. När vi frågar om olika dokument kan vi snabbt få reda på till exempel:

  • att andra arbetskamrater har frågat efter dem och ”jobbar ni på samma projekt?” eller
  • att de har reviderats men inte laddats upp till de gemensamma servrarna eller kanske till och med
  • att det projektet gick inte så bra och att det är bättre att titta på ett annat projekt.

Annat vi kommer presentera i kommande intervjuer är sociala intranät, redaktörernas roll och tre råd till en intranätsredaktör.

Lämna en kommentar