Vad utgör den bakomliggande orsaksförklaringen till detta förhållande? (eller, Hur kommer det sig?)

Jonas Söderström

I ett projekt hos en myndighet gjorde en av kollegorna här på inUse nyligen en intressant iakttagelse.

Medan texterna på webbplatsen var omständliga, långa och ofta svårlästa, var texterna på intranätet påtagligt korta, effektiva och rakt på sak.

Varför skriver samma skribenter så olika? Jag kan tänka mig två förklaringar.

För det första: På intranätet vet skribenten precis vilka de skriver för - vilken målgruppen är.

För det andra: På intranätet är skribenterna själva en del av målgruppen.

Vi återkommer när vi sett om det stämmer - och om det gått att göra något åt det!

Lämna en kommentar

2 kommentarer

  • Jag kan tänka mig en tredje förklaring - baserad på min erfarenhet av att jobba på myndigheter: När det gäller information som riktas mot "medborgarna" är det väldigt viktigt att det som presenteras är juridiskt korrekt. Jurister är nästan alltid med och detaljkontrollerar texterna. I sådana fall faller ofta "korta och effektiva" texter eftersom de kan upplevas som att de saknar viktig information, och att de inte tar upp alla eventualiteter som man tycker sig behöva informera om, även om dessa eventualiteter enbart förekommer väldigt sällan. På intranätet är denna juridiska korrekthet inte lika viktig. Där är det en webredaktör själv som skriver texten.

  • isa

    Ok att "juridiskt korrekt" är prio ett, men hack i häl skulle man ju ändå vilja placera "begripligt". ;) Minst lika viktigt. Den juridiska traditionen är kanske en av flera som skulle må bra av ett dopp i användbarhetspoolen...