Skip to main content

  — 1 min read

Vägledningen 24-timmarswebben är räddad!

Read 73 times

Det är med stor glädje som jag skriver detta – Vägledningen 24-timmarswebben är räddad. E-delegationen kommer att vidareutveckla och förvalta den enligt uppgifter från statsekreterare Dan Ericsson på offentliga rummet 26 maj 2009.

På nätverksträffen 25 maj var Nätverket 24-timmarswebbens 102 deltagarna överens om att Vägledningen 24-timmarswebben är ett mycket viktigt verktyg för att underlätta och driva arbetet med användbarhet och tillgänglighet i utvecklingen av e-förvaltningen.  Frustrationen över att det inte är tillsatt någon instans som tar hand om Vägledningen 24-timmarswebben var stor och tillsammans bestämde sig deltagarna för att skriva till E-delegationen och berätta hur viktig Vägledningen är  för deras arbete.

26 maj besöker demokratiminister Nyamko Sabuni konferensen och pratar om Internets betydelse för demokratin. Björn Hagström, webguru från Örebro kommun tar upp frågan om varför Regeringen lagt ner arbetet med Vägledningen 24-timmarswebben: http://bambuser.com/channel/erkstam/broadcast/159658 (25 min in i sändningen) 

Av Sabunis svar framgår att hon inte känner till Vägledningen 24-timmarswebben och inte  vet vad som kommer att hända med den, Björn gör ett upprop i salen (28 min in i sändningen). Flera hundra deltagare visar återigen sin önskan om att Vägledningen 24-timmarswebben ska få finnas kvar.

Det är nu eller aldrig. Jag har ett exemplar av Vägledningen kvar i vår utställarmonter och jag måste springa dit och hämta den. Jag sätter Vägledningen 24-timmarswebben i händerna på ministern och förklarar att Vägledningen är nationella riktlinjer för hur webbplatser ska utformas för att så många som möjligt ska kunna ta del av den samhällsservice som erbjuds i offentlig sektor. Vägledningen är inte lösningen på allt men den bidrar faktiskt till att minska utanförskapet för personer med funktionsnedsättningar, personer som inte har svenska som sitt modersmål och sist men inte minst är den ett viktigt stöd för de personer som jobbar med att utveckla e-förvaltningen i offentlig sektor. Det är i högsta grad en demokratifråga! Ministern lovar att undersöka vad som hänt. Några timmar senare besöker statsrådet Dan Ericsson Offentliga rummet. Urban Funered och Hans von Axelsson tar upp frågan igen med honom och under sitt anförande om E-delegationens framtid meddelar han att en av E-delegationens uppgifter är att vidareutveckla och förvalta Vägledningen 24-timmarswebben!!!

Äntligen! Jag ser med spänning fram emot E-delegationens arbete och jag håller tummarna för att en arbetsgrupp som kan jobba vidare med att uppdatera sakfrågorna i Vägledningen 24-timmarswebben tillsätts omgående. För er som vill ha den senast uppdaterade versionen av Vägledningen 24-timmarswebben vill jag rekommendera eutveckling.se.

/Funda Denizhan