Välkommen Atli Hjartarson

Sara Doltz

Atli Hjartarson tror att UX-designern kommer att få en bredare, mer central roll i i framtiden.

Att få jobba mer integrerat med UX var den stora magneten som drog Atli Hjartarson till inUse. Efter flera år på byrån Ottoboni, numera Nordic Morning, ville han vidare till nya utmaningar och skaffa sig nya perspektiv. Han mindes hur en bekant rekommenderat inUse och efter en första intervju var det dags för arbetsprov, eller screeningen, som den också kallas.

– Det var en uppgift som var intressant och med en nutida relevans som jag uppskattade lite extra. Dessutom fick man presentera i skarpt läge inför ”kunden”, vilket är lärorikt, berättar Atli.

Designroll i förändring

Inför screeningen får alla sökande en design-uppgift att lösa. Den ska sedan presenteras för ett antal personer på inUse som agerar kund.

– Jag tror att rollen som designer är under stor förändring. Ökad komplexitet kräver att vi arbetar för ett integrerat designperspektiv. På så sätt kan designern addera värde och design sätts i centrum, där det hör hemma. Även ansvaret att dela processen och presentera sitt arbete på ett sätt som andra kan relatera till – och applicera i sitt arbete – är bara en del i den nya helheten tror jag.

Stora och små projekt

Atlis favoritprojekt är produktdrivna, där människan står i centrum. Gärna med komponenter som blandar det fysiska och det digitala rummet.

– Gör jag stor skillnad för någon i slutändan blir jag glad och sporrad att fortsätta. Det kan vara att göra jobbet enklare, se till så att någon sparar tid eller få deras vardag att flyta på lite enklare, i de projekten trivs jag som allra bäst.

Han är även lockad av de större projekten. Där teamet arbetar tätt med kunden och det det finns gott om tillit och är högt i tak. 

– Att driva på och förflytta organisationer är otroligt häftigt. Det tillåter ofta att jag får kombinera mitt intresse för data och analys i ett större perspektiv för att skapa skillnad, på riktigt.

Lämna en kommentar