Välkommen till inUse - Tommy Sundström

Johan Berndtsson

Porträttbild Tommy Sundström

Den 1:a oktober började Tommy Sundström på inUse. Tommy är en vän till flera av oss sedan många år tillbaka. Han är också författare till Användbarhetsboken, och en av Sveriges första bloggare.

Hej Tommy! Välkommen till inUse! Tack! Det känns väldigt bra.

Vad ser du mest fram emot? Att arbeta med "maggrops-användbarhet". Väldigt mycket av användbarhetsområdet handlar om ryggmärgen, om vad som går snabbast att göra, är lättast att förstå etc. Men det händer också något viktigt i själva mötet mellan användaren och det vi gör, som i hög grad präglas av hur det ser ut och hur det är formulerat. Visuell design och språk har stor betydelse för att öppna användarens sinne och ge henne lust att utforska och lära sig produkten. Om man är lagd åt kommunikationshållet skulle man kunna säga att mitt arbete kommer att handla mycket om användbarheten som en del av varumärket. Eller visceral design, om man föredrar att uttrycka sig i vetenskapliga termer.

Vilket kommer att bli ditt största bidrag till inUse tror du? Jag har jobbat mycket med användbarhet och interaktionsdesign, men har en bakgrund som journalist och grafisk formgivare. Så det jag har med mig till bordet är språket och det visuella.

Vilket blir ditt första uppdrag på inUse? Jag kommer att ansvara för interaktionsdesignen i ett projekt där vi tar fram ett intranät för 13 000 användare. Det är två stora verksamheter som vardera har en lång och egensinnig tradition som ska slås samman, och intranätet kommer att vara ett av verktygen för att bygga en gemensam kultur.

Till sist, vet du något om hur det går med din bok, Användbarhetsboken, som du håller på att lägga ut som blogg? Har intresset för boken ökat? Intresset har varit enormt, och jag har fått många nya intressanta kontakter.

Vad gäller försäljningen så har jag bara siffrorna för direktförsäljningen via webbplatsen än så länge. I september såldes åtta gånger så många böcker som vanligt. Det är dock bara en mycket liten försäljningskanal, så man kan inte dra några säkra slutsatser om hur boken säljer, annat än att det inte ser ut att det skadat den att läggas ut gratis.

OK. Tack, och än en gång... Varmt välkommen!

Lämna en kommentar

2 kommentarer