— 1 min read

Vår okända lag om användarcentrerad design

Read 371 times

Få känner till det. Men vi har faktiskt en lag i Sverige, som föreskriver användarcentrerad design och utveckling – i arbetslivet.

Det är tyvärr ganska vanligt att man uppfinner skäl – svepskäl, egentligen – till varför man inte hinner, inte behöver eller inte har råd att ta in användarnas erfarenheter, eller struntar i att testa med riktiga användare, när man utvecklar it.

Men.

Då bryter man faktiskt mot lagen – i alla fall om man utvecklar system som ska användas i arbetslivet.

Så här säger nämligen arbetsmiljölagens första paragraf, andra kapitlet:

Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.

Den här delen av arbetsmiljölagen är en så kallad portalparagraf. Det finns ingen straff för den som bryter mot den. Men det spelar egentligen ingen roll – lagens innebörd är solklar, och det finns inget som undantar digitala system.

För övrigt så förbjuder också samma paragraf stressframkallande skitsystem.

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbets­tagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall.

Inte många i it-industrin känner till det här.