Varför hämtar du inte dina utskrifter?

Linn Burman

Pappershg På min förra arbetsplats föregicks varje utskrift av ett försättsblad med mitt användarnamn, datum, klockslag etc. Även de gånger samma person skrev ut flera saker i följd smögs det in ett försättsblad mellan utskrifterna. Det gjorde att det ibland blev lika många försättsblad att kasta som utskrifter att använda, något som kändes resursslösigt. Fördelen med försättsbladen var dock att utskrifterna väldigt lätt gick att sortera efter person.

Hos den kund jag nu sitter är det många fler användare per skrivare. Ändå har de helt och hållet skippat försättsbladen. Man skulle kunna tänka sig att konsekvensen av det blir en väldig oreda på utskrifterna och ett hopplöst jobb att hitta igen sin egen. Men icke!

Medan utskrifterna på min förra arbetsplats kunde ligga vid skrivaren i flera dagar, dock prydligt sorterade i rader efter användare, så försvinner utskrifterna där jag nu jobbar medan de fortfarande är varma.

Eftersom man inte tillhandahåller någon hjälp att hitta igen sin utskrift tvingar man fram ett städbeteende hos medarbetarna – skriver jag ut något, så hämtar jag det illa kvickt!

Hade det legat ett medvetet designbeslut bakom att inte ha några försättsblad hade jag kallat det för ett lyckat exempel på att designa för effekt. Nu kallar jag det tur. Men det skall man ju också ha någon gång.

/Linn Burman

Bild: HB Art/ Flickr

Lämna en kommentar

1 kommentar

  • Mona Lif

    På min arbetsplats används ett system där alla utskrifter hamnar i en central utskriftskö. Sedan kan man gå till vilken skrivare som helst och identifiera sig med sitt kort, varpå utskriften kommer ut! Utskrifter som ligger i skrivarkön utan att hämtas ut försvinner efter ca ett dygn. Det sparar massor med papper, men med den nackdelen att om det är ett långt dokument man ska skriva ut, måste man först gå till skrivaren för att identifiera sig, sen kan utskriften starta.