Varför tar inte designers Android på allvar?

Emil Björklund

Cennydd Bowles — som var avslutningstalare på From Business to Buttons — bloggar om varför designers inte verkar ta Android på allvar och varför han tror att det är ett stort felslut (hint: det har bland annat med Internet of Things, eller som Cennydd hellre kallar det, "cooperating devices", att göra).

diagram som visar androids stora andel av smartphonemarknaden

Lämna en kommentar