Vi är en gasell

inUse Experience

inUse är en Gasell

  • har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
  • har en omsättning som överstiger 10 Mkr.
  • har minst tio anställda.
  • har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
  • har under samma period minst fördubblat sin omsättning.
  • har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
  • har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • har sunda finanser.

Fem snabba frågor till VD'n Mijo Balic

Kul att vi kvalificerat oss till att vara Gaseller! Vad innebär det för inUse att vara ett gasellföretag tror du?
Det är ett kvitto på att de vi gör behövs och uppskattas av våra kunder. Naturligtvis är det också trevligt att få tillhöra en skara av framgångsrika företag.

Urvalskriterierna är ju sådana att man måste växa organiskt under flera år, med bibehållen lönsamhet. Vad tror du är nyckeln till inUse farmgång?
För det första att det finns ett reellt behov av det vi kan vilket naturligtvis bäddar för framgång. För det andra att vi från första början var inställda på tillväxt, vår vision är att alla IT-investeringar ska lyckas och leverera nytta för både verksamheter och slutanvändare. Med ett sånt mål så måste man vara inställd på tillväxt. Sista nyckeln till framgång är att vi helt enkelt gillar det vi gör! Det är kul och utmanande att jobba med både affärs-och designperspektivet, sen är det också en enorm tillfredställelse att se den skillnad vi gör hos våra kunder och för deras användare!

Hur ser du på inUse framtid de närmaste 5 åren?
Oj! Först vill jag nog säga att det fortfarande finns ett jättelikt behov av våra tjänster på marknaden så de närmaste fem åren kommer vi att jobba hårt för att hjälpa fler företag att lyckas med sina IT-investeringar. Sedan så kommer inUse bli mera synligt både i Norden men också internationellt. Vi kommer också att satsa på områden som utbildning, research och andra spännande saker.

Lämna en kommentar