”Vi fick en kurs helt anpassad till oss”

Sara Doltz

E-handelsbolaget Avensia ville bli vassare på att jobba kundfokuserat. De bjöd in inUse att hålla kurs i Customer Journey Mapping på deras egen hemmaplan.

Under 2017 anlitade Avensia inUse för att hålla en kurs i Customer Journey Mapping. Kursen hölls i ett Hemma hos-upplägg där läraren från inUse höll kursen på Avensias kontor, hela kursmaterialet anpassades också efter bolagets kompetensnivå.

– Vi är inga nybörjare inom metoden och därför ville jag att ribban var lagt på rätt nivå för oss. När vi samlar teamet vill jag ha bra utmaningar och mycket hands-on med praktiska övningar, så att mitt team kunde ställa frågor och vi kunde få igång en diskussion kring hur vi ska jobba framåt. Med detta upplägget fick vi en kurs helt anpassad till oss, berättar Seyamak Arkannia, UX Lead på Avensia.

Avensia bygger e-handelslösningar och har flera kunder som är marknadsledande inom sitt respektive segment. Totalt är man cirka 150 medarbetare, Seyamak Arkannias team på fem UX:are gör intern design men till allra största del är de med i kundprojekt.

På kursen var hela teamet med, men även andra roller deltog: projektledare och kundrådgivare, en klar fördel menar Seyamak:

– Många internt har kundkontakt och alla måste ha ett mindset där vi utgår från kundbehovet och flera kan göra kundreseanalyser. Jag ser ett stort värde av att vi var flera med och fick en gemensam syn, säger han och tillägger:

– Det vore till och med dumt att isolera den här typen av kompetens. Jag ser det bara positivt om fler delar inom vår organisation får förståelser för processerna.

Lär mer om våra Hemma hos-upplägg genom Academy.

Lämna en kommentar