As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

Video: Kontrollrum i fokus

Read 1643 times

Vill du veta mer om hur du bättre kan utforma den fysiska miljön och de digitala systemen som används i kontrollrum. Spana in vår kontrollrumsföreläsning!

För en tid sedan höll vi ett inspirationsseminarium om Kontrollrum och Ledningscentraler på inUse i Stockholm.

Rebecca Hallqvist, UX-designer på inUse inleder med att berätta om arbetet på SL:s röda linje. Om hur vi gick till väga i arbetets tidigaste faser. Hur kan man vinna insikter baserade på intervju och observation av användarna?

Efter det berättar Claes Källqvist, UX-strateg och designer, om att jobba designfokuserat med att utforma nya kontrollrum och ledningscentraler. 

Sist ut är Nils-Erik Gustafsson, Senior UX-strateg på inUse. Han berättar om uppmärksamhet/vaksamhet. En stor utmaning i kontrollrum är att bibehålla vaksamhet när inget speciellt händer, Nils-Erik talar därför om hur man kan sysselsätta uttråkade processoperatörer.