Videoexemplets död

Johan Berndtsson

Videobandspelare_1 I mitten av 90-talet brukade jag ibland illustrera behovet av användbarhetssatsningar med ett exempel på hur svårt det var att ställa in sin videobandspelare så att den skulle spela in ett visst program. I vardagstal kallades detta på den tiden för att "programmera videon". Uttrycket speglar i mångt och mycket det verkliga förhållandet, eftersom uppgiften i svårighetsgrad med lätthet kunde jämställas med en enklare programmeringsövning.

I takt med att min egen argumentation har förbättrats, och förskjutits till att nu handla om att nyttan av en investering uppstår i användning (in use), har också videobandspelarna utvecklats.

Som videobandspelare använder jag idag en Mac Mini med ElGato EyeTV. En lista över mina kanaler och vilka program som kommer visas i ett fönster, och för att spela in klickar jag på en liten ljusröd inspelningssymbol, som då blir klarröd för att bekräfta inspelningen.

Videoinspelning_ala_2006

Trevligt och enkelt. Naturligtvis finns det fortfarande utrymme för förbättringar, fast det lär dröja innan jag åter får anledning att använda videoinspelning som exempel på dålig användbarhet.

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar

3 kommentarer

  • Bengt Göransson

    Tyvärr tror jag inte videoexemplet är dött. Jag har fortfarande kvar fjärrkontrollen och dess användning som ett diskussionsunderlag vid en av mina föreläsningar. Det är ju faktiskt så att det fortfarande levereras med förskräckliga fjärrkontroller till de flesta TV/DVD/digitala boxar/etc, vilka majoriteten av konsumenterna är hänvisade till. Sedan är det ju också så att det finns fantastiskt avancerade nya fjärrkontroller, ex. från Logitech, dock med samma tveksamma användbarhet som de "vanliga". Vad gäller den typ av teknik som Johan beskriver, så är den alltjämt endast använd av sk. "early-adopters", dvs. de som tidigt tar åt sig av ny teknik. Det är ju då lite paradoxalt att denna typ av utrustning i princip endast används av personer som kan programmera :-) Vad gäller nyttan av investeringen kan jag inte se framför mig att min gamle far skulle sätta sig ner och göra en kalkyl över vad det skulle ge honom att slänga ut befintlig utrustning och införskaffa en MacMini för ändamålet. Missförstå mig rätt nu, nyttan finns där och går att räkna hem, men det är ett stort steg... Min poäng är nog att de flesta faktiskt är mer eller mindre "hänvisade" till den utrustning som TV-handlarna tillhandhåller, och den är fortfarande för komplicerad och innebär ibland mer eller mindre avancerade "progammeringsuppgifter". Jag tror att det gäller att påverka företagen så att det tar konsumenterna (användarna) på allvar. Där kan vi som "användbarhetspersoner" nog göra en hel del!

  • Johan Berndtsson

    Bra kommentar Bengt! Instämmer i att vägen är lång för fjärrkontrollerna, och att våra fäder är hänvisade till TV-handlarnas utrustning. Inlägget kom till i någon slags eufori kring den ljusa framtid som åtminstone kan skönjas i horisonten. MacMinin var ju egentligen bara ett exempel. Många digitalboxar kommer idag med inbyggda hårddiskar och programguider med liknande gränssnitt som ElGatos. Fast också där är skillnaderna naturligtvis stora, och det är många leverantörer som skulle må bra av att ta hjälpa av användbarhetsexpertis. :-) /Johan

  • Ulla Lind

    Ganska OT, men när jag läser rubriken och författaren, så har det blivit placerat så att man tror att författaren är död, inte videoexemplet.