What's the color of Love?

Jon Karlsson

1990 ställde sig Lili & Susie denna högst relevanta fråga och nu kan vi faktiskt ge er svaret! Tack vare en snygg visualisering av David McCandless och AlwaysWithHonor.com i boken Information is Beautiful. David har mappat ut 84 ord och visar vilka färger som olika kulturer associerar med dem.

Via Fast Company

Lämna en kommentar

1 kommentar

  • Per B

    Stephen Few fullkomligt tillintetgör denna snygga men dåliga visualisering i följande läsvärda artikel om vår fascination av runda saker: http://www.perceptualedge.com/articles/visual_business_intelligence/our_fascination_with_all_things_circular.pdf