Yahoo dissar Google

Johan Berndtsson

I artikeln (och videon) "Yahoo to Google: It's usability, stupid!" på bloggen Silicon Valley Sleuth dissar Jeff Bonforte från Yahoo Googles satsningar på Instant Messaging och Mail.

"Google is ruled by engineers, but they make for a lousy target audience because they will try any new application that has a blinking light and makes rattling sounds. The challenge is to get to the masses."

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar

2 kommentarer

  • Tommy

    Men är verkligen Yahoo någon förebild i det här avseendet: http://www.anvandbart.se/yahoo-mot-google-mycket-mot-enkelt

  • Johan Berndtsson

    Tja, eftersom jag själv inte använder varken Googles eller Yahoos verktyg för Mail eller IM, så har jag svårt att uttala mig. Gillade dock ditt inlägg på anvandbart.se, och slutsaten i en av kommentarerna som sätter fingret på att företagen valt helt olika strategier vad gäller hur de presenterar sitt totala tjänsteutbud.