Ytterligare några miljarder i sjön

Johan Berndtsson

Två till i den långa raden av rapporter om it-investeringar utan avsedd effekt: 

  • Enligt en Gartnerrapport når 70 procent av dem som investerar i CRM-system inte avsedd effekt (Fem miljarder i sjön, CS 13 okt 2008). 
  • I en nyligen gjord undersökning från KPMGs svarar 88 procent av it-beslutsfattarna att it inte levererar full affärsnytta för verksamheten (Why isn’t IT spending creating more value?).

Lämna en kommentar