Molnbaserad lönetjänst för småföretag

Bluegarden

Bluegarden e-lön

Anna har hand om löneutbetalningarna där hon jobbar. Att "göra lön" är ett stort ansvar, både rent juridiskt, och gentemot företagets 30 anställda. Med nya Bluegarden lön känner hon sig trygg. Det är enkelt, och det blir rätt varje gång.

När Bluegarden behövde hjälp att nå en ny marknad tog de hjälp av inUse. Tillsammans började vi undersöka hur situationen faktiskt såg ut för små företag och insåg att det inte gick att bara skala ner sina existerande lösningar.

inUse intervjuade och observerade ett 20-tal personer som Bluegarden såg som framtida användare. Bland de intervjuade fanns både personer som använde sig av Excel eller andra egna rutiner för lönehanteringen men också de som använde anpassade program.

Studien visade att det var viktigt att lönehanteringen blev 100 procent rätt, men att många saknade tid att lära sig alla regler och system. Därför behövde lösningen säkerställa att den som "gör lön" hindras från att göra fel, utan att de behöver lära sig hur systemet fungerar i detalj.

En annan del i arbetet var att göra det enkelt för kunderna att prova en tjänst och att utöka sitt tjänstepaket. I det arbetet använde vi tekniker från Tjänstedesign för att beskriva kundresan, och vad designen borde kännetecknas av under den resans gång.

– Det här hade vi aldrig kunnat komma på själva, fast vi hade allt underlag, sa Roger Karlsson, produkt- och affärsutvecklingsdirektör på Bluegarden, efter att interaktionsdesignen hade presenterats.

Konceptdesignen som inUse tog fram visade hur de viktiga flödena borde utformas för att hjälpa ovana användare att göra lönen. Efter ett enkelt användningstest av konceptet arbetade inUse och Bluegarden tillsammans med att detaljspecificera och bygga lösningen.

– Vi hade aldrig fått en så användbar tjänst om vi inte hade använt inUse, menar Ann Carmvall.

Bluegarden Lön lanserades i juni 2009. Tack vare denna molntjänst kan Bluegarden erbjuda sina tjänster till alla företag, från 1 till 25 000 anställda. 2010 korade MacWorld Bluegarden Lön som bästa e-lönesystemet, och även året därpå hyllade de tjänsten.

Bluegarden är ett nordiskt bolag specialiserat på personal- och lönefrågor som erbjuder både mjukvara, molntjänster, konsulttjänster och outsourcing. Med HR-plus och andra tjänster inom HR- och löneområdet har Bluegarden lyckats övertyga många stora företag på upp till 25 000 anställda om sin förträfflighet.

– Vi hade molntjänster redan, men de hade ett Windows-liknande gränssnitt i webbläsaren och är man på webben ska det vara en webbgränssnitt. Att bara ta bort funktionalitet gjorde det inte enkelt för det lilla företaget. Användaren ska verkligen förstå vad de ska göra. Det ska vara klara regler och enkelt att göra lön, säger Ann Carmvall, produktägare på Bluegarden.

– Det ska vara enkelt och lätt att göra lön utan att kunna lagar och avtal. Det ska inte vara krångligt. Och där har inUse hjälpt till med användarvänligheten, säger Ann Carmvall.