As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

Hemsö

Project
Designar morgondagens äldreboende
Our contributions

Vi har hjälpt till med ett insiktsarbete för att Hemsö skulle förstå behov, drivkrafter och utmaningar för de som bor eller arbetar inom äldreomsorgen.

Hur ser framtidens äldreboende ut? Det finns stora möjligheter att tänka nytt om man släpper den traditionella bilden många har av äldreboenden.

Hemsö utvecklar och förvaltar äldreboenden. Som en samhällsaktör vill man gärna driva utvecklingen av framtidens boende för äldre, och tog hjälp av inUse för att med hjälp av tjänstedesign-metodik få ett strategiskt verktyg framåt.
–  Att driva utvecklingen av framtidens äldreboende handlar om att förstå människor och empati är en viktig grund för innovation. Med hjälp av inUse erfarenhet och kompetens inom service design har vi på ett effektivt och värdefullt sätt kunnat kombinera insikter från våra äldreboenden med vår expertis som fastighetsbolag, berättar Malin Boman på Hemsö.

Syftet med arbetet var att ta reda på hur man bäst utvecklar sitt erbjudande. Vår uppgift var att hjälpa dem med att samla insikter för att djupare förstå behov och utmaningar hos de som arbetar eller bor på äldreboende. Vi gjorde många intervjuer med boende, personal, och anhöriga. Vi var även på plats och gjorde observationer. Som en uppstart gjordes även ett antal intervjuer med ledare och nyckelpersoner inom Hemsö. 

Parallellt med detta finns även en rad samhällstrender som vi tog hänsyn till: antalet äldre ökar snabbt i Sverige, digitalisering och välfärdsteknik samt erfarenheter från Covid19.

Det som vi senare levererade var insikter, verktyg och en vision som kan ligga till grund för framtidens äldreboenden - utformade efter de behov som boende, personal och anhöriga har.
– Genomförandet har varit väldigt inkluderande och väckt stort engagemang hos alla som deltagit. Resan är verkligen minst lika värdefull som målet och med det sagt har vi nått väldigt fina resultat att ta vidare. Insikterna både förstärker att vi är på väg åt rätt håll inom vissa områden och öppnar ögonen för nya perspektiv när vi lär känna vardagen på djupet för de olika målgrupper på äldreboendena, menar Malin Boman.

 Hur tar ni insikterna vidare?

– Visionen blir en övergripande ledstjärna för vårt fortsatta arbete med alla våra äldreboenden – som ska vara en del av livet.  Arbetet och de idéer det genererat ligger också till grund för prioritering och initiering av nya pilotinitiativ för att göra framtidens äldreboende till verklighet.