As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

Miljonlotteriet

Project
Digitalt råd för att jobba smartare

Miljonlotteriet ägs av IOGT-NTO och har bedrivit lotterier sedan 1960-talet. Man kan köpa lotter och spela bingo med chans att vinna allt från bilar, flygplan till kaffekokare och smarta prylar. Överskotten från Miljonlotteriet går oavkortat till IOGT-NTO:s ideella verksamhet som verkar för ett samhälle där alkohol och andra droger inte hindrar människor från att leva ett fritt och rikt liv.

Miljonlotteriet och inUse har startat ett digitalt råd för att kontinuerligt utveckla och förbättra Miljonlotteriets digitala närvaro. I det digitala rådet träffas marknadschef, försäljningschef, online-chef och webbredaktör från Miljonlotteriet med olika kompetenser från inUse: Projektledare, strateg, UX-designer, copywriter och webbanalytiker.

I det digitala rådet jobbar vi både strategiskt och operativt. Strategiskt på så vis att vi formulerar riktningen och målen på lång sikt och operativt eftersom de strategiska målen definieras i delmål och konkreta aktiviteter som genomförs kontinuerligt. Rådet har möts en gång per kvartal. Vid dessa möten bidrar alla utifrån sin roll och kompetensområde. Under varje möte utvärderar vi vad som blivit gjort sen sist och planerar sedan nya aktiviteter att genomföra till nästa möte.

Aktiviteterna under året har varit allt från att se över kanalstrategin och förbättra ett köpflöde för ökad konvertering, till att baserat på framtagna KPI:er sätta upp dashboards i Google Analytics. En viktig del har varit att få koll på mätning och uppföljning för att säkerställa att de aktiviteter Miljonlotteriet genomför verkligen får avsedd effekt.

Det övergripande resultatet är en gemensam och tydlig bild av hur Miljonlotteriets digitala närvaro presterar och en möjlighet att styra verksamheten för att bättre nå uppsatta mål. Dessutom identifieras kontinuerligt förbättringspunkter och aktiviteter som leder till en bättre upplevelse för Miljonlotteriets användare.

Det digitala rådet har skapats tillsammans med våra vänner på Outfox och Matter.

Med inUse hjälp har vi mycket bättre koll på hur vi presterar digitalt och framförallt har vi nu en strategi och plan framåt inte bara för webben utan för vår digitala helhet.

– Eric Lundkvist, Online manager