SL

Project
Effektivare kontrollrum med ny generation operatörsbord
Our contributions

Röda linjen i Stockholms tunnelbana moderniseras och får bland annat en ny trafikledningscentral. Trafikledarna får tillgång till mer information och funktionalitet. Först såg det ut som att det behövdes 14 (fjorton!) skärmar på varje skrivbord. SL bestämde sig då för att anlita någon som verkligen kan skapa effektiva användarupplevelser också i komplexa sammanhang, och kontaktade inUse.

Teamet från inUse började med ett flertal studiebesök på befintliga trafikledningscentraler. Genom en kombination av observation och intervju studerade vi det arbete som utfördes. Syftet var att förstå vad arbetet som trafikledare innebär i just det här sammanhanget, på den här trafikcentralen. Vad gör de? Hur samarbetar de? Vad drivs de av? Vad fungerar bra redan idag och vad behöver bli bättre? 

Kommunikationen mellan människorna är det viktigaste

När det gäller kontrollrum så är kommunikationen mellan människorna som arbetar där det absolut viktigaste. Trafikledarna måste snabbt och enkelt förstå varandra, och informatörerna är beroende av att höra vad trafikledarna pratar om. På så sätt kan alla snabbt ingripa om t.ex. ett tåg blir stillastående och trafiken måste ledas om. För att kommunikationen ska fungera optimalt är placeringen av operatörsborden oerhört viktig. För många och stora displayer skulle innebära att trafikledarna blir isolerade, vilket i sin tur skulle leda till sämre kommunikation och ett mindre effektivt team. 

Baserat på våra observationer och intervjuer tog vi fram ett designkoncept för den nya trafikledningscentralen. För att hålla ihop operatörerna i rummet och ge god ergonomi vid deras arbetsplatser gjorde vi en helt ny design på operatörsbord som är mer kompakt än föregångaren. Det innebär också att datorskärmarna hålls samman bättre inom synfältet. 


En helt ny design av operatörsbord

För att hantera alla IT-system som operatörerna behöver tog vi också fram ett nytt sätt att hantera dem. De mest använda systemen får egna skärmar, medan övriga, stödjande IT-system, visas i fyrdelade skärmar. Vi byggde en fullskalemodell i papp och trä för att testa lösningen med riktiga användare innan produktion.

modeller_i_verklig_skala.png

Det är helheten som räknas i ett kontrollrum, så även ljus och färgsättning i rummet spelar roll för att minska risken för reflexer och bländning. För att hålla operatörerna vakna och alerta har vi bevarat så mycket naturligt ljus som möjligt i lokalen, medan direkt sol skärmas bort. Den nya trafikledningscentralen har kommer att tas i bruk 2015 och har som ambition att bli Europas mest moderna. 

Borden har redan blivit så populära att fler centraler inom SL har beställt samma bord.