GS1 Global

Project
Animerad och interaktiv värdekedja – från fabrik till affär

GS1 är en global icke-vinstdrivande organisation med medlemsorganisationer i över 110 länder. GS1 samarbetar med handelspartner, industriledare, regeringar och teknikleverantörer från ett tiotal branscher. GS1 drivs av över en miljon medlemsföretag, som utför mer än sex miljarder transaktioner varje dag.

Allt från dagligvaruhandeln, transport och logistik till världens mest populära varumärken – allt i en strävan att förbättra effektivitet, säkerhet och synlighet av försörjningskedjor som blir allt mer komplexa.

GS1 kom till oss med uppgiften att skapa en interaktiv webbapplikation som skulle förklara deras verksamhet och fördelar för företag och konsumenter på ett enkelt och intressant sätt. Även om GS1-systemet är det mest använda systemet för försörjningskedjor i världen kan det vara svårt för den oinvigde att förstå. Hur passar streckkoder in i dagens handel med multikanalhandel? Vad är en Electronic Product Code (EPC), varför ska vi bry oss om Radio-Frequency Identification (RFID)? Hur kan standarder för datadelning bidra till att förbättra säkerheten inom livsmedel? Detta var några av de historier som behövde berättas.

Webbappen ersätter nu många olika PowerPoint-presentationer, och gör det möjligt att presentera GS1:s erbjudande på ett enklare sätt. Eftersom appen är interaktiv går det lätt att anpassa presentationen efter både marknad och kundens behov. En gemensam app säkerställer också att anställda i hela världen presenterar GS1:s historia och erbjudande på ett enhetligt sätt.

Tre saker har varit centrala under projektet:

  1. Undvika teknisk jargong och skapa ett innehåll som kunderna förstår.
  2. Designa en lekfull lösning som fångar åhörarens intresse genom illustrationer och animationer – samtidigt som den är responsiv för att fungera i olika enheter.
  3. Skapa en flexibel lösning som låter presentatören ge en icke-linjär presentation där man kan röra sig i sidled, men även dyka ner på djupet.

Projektet har drivits från global nivå, med ett projektteam av marknadschefer från GS1:s medlemsorganisationer över hela världen.

inUse has, in effect, bottled what every presenter desires: A customer ’Aha! Moment’. We’ve all experienced this – it’s the instant when someone moves beyond their initial bewilderment at what your organisation does and clearly sees the business value of what you have to offer.

– Lisa Sandberg, GS1 Global Marketing Director