Region Halland

Project
Kundresekarta hjälper Region Halland
Our contributions

Region Halland tog hjälp av inUse för att ta reda på hur landskapets företagare och entreprenörer kände till och upplevde det offentligt finansierade erbjudandet om stöd. – Arbetet bekräftade vår känsla och tydliggjorde vad målgruppen ville på ett bra och pedagogiskt sätt, berättar Bea Lindell, utvecklingsledare Region Halland.

Målet med arbetet var att skapa en tydligare bild av kundresan för de som ses som kunder/potentiella kunder till näringslivsstöd i Halland. Utmaningar finns det gott om. Men de tydligaste var hur regionen, och dess medaktörer, ska nå ut med de erbjudanden som finns. Att det finns stöd och rådgivning att söka som många företagare inte vet om.  En annan utmaning var att nå ut till de prioriterade målgrupperna:

– Entreprenörer som är unga, utlandsfödda eller kvinnor är utpekade målgrupper som vi inte når ut till i tillräckligt hög grad. Det vill vi förändra, att få koll på kundresan är en bra början, säger Bea Lindell, utvecklingsledare på Näringslivavdelningen i Region Halland.

Pedagogiskt upplagt

För att får fram ett nuläge gjorde inUse en kundresekartläggning. Den visar kundens, i detta fall entreprenörens, upplevelse över tid. En bra metod för att visa var de svaga länkarna i tjänsteleveransen finns. Totalt intervjuades 16 företagare plus ett antal nyckelintressenter, inUse gjorde även kortare intervjuer med entreprenörer "på stan". Allt material sammanställdes i en kombinerad upplevelse- och kundresekarta.

– Arbetet bekräftade vår känsla och tydliggjorde hur målgruppen upplever det, på ett bra och pedagogiskt sätt, berättar Bea Lindell.

­– Just tydligheten och hur informationen presenteras är viktigt. Vi kommer att kunna visa upp Kundresan och öka förståelsen för de som är handläggare, eller de som ska möta företagen i sitt vardagliga arbete. De kommer ha förståelse för vilka trösklar som finns och hur de kan hjälpa kunden, det vill säga företagen/entreprenören, där och då, menar Bea Lindell.

En viktigt pusselbit

Den kombinerade upplevelse- och kundresekartan är en del av ett större arbete. Region Halland ser det som att de fått en betydelsefull pusselbit för resan framåt.

– I det korta perspektivet har vi fått underlag för att göra saker på hemmaplan: förenkla ansökningsformulär, öka nöjdheten genom att göra extra insatser där vi vet att kundresen är extra känslig/svår.

– Även om inget i underlaget var som en blixt från klar himmel är det så skönt att faktiskt bättre veta hur det ligger till. Det är en bekräftelse på vår känsla sedan tidigare.

Upplevelse- och kundresekartan nedan är en av leverablerna och en översikt på nuläget. Två grupper kategoriserades när man identifierat attityder och beteendemönster: Möjlighetsjägaren och Den Fokuserade Specialisten. Ta del av filen i pdf-format.

Vill du lära dig mer om kundresekartor och hur de kan hjälpa dig? Läs mer på vår Academy-sida.