Nästa generations biljettautomater

Skånetrafiken

När inUse part of ÅF fick i uppdrag ta fram koncept för nästa generations biljettautomater till år 2020 valde vi att fokusera på några centrala frågeställningar. Vad kommer att få fler människor att resa kollektivt, och vilken roll bör en biljettautomat spela i ett större sammanhang för att skapa en positiv användarupplevelse i ett inkluderande samhälle?

Uppdraget omfattade såväl fysiska som digitala produkter och dessutom tillhörande system och tjänster. Det fanns några givna kriterier att utgå ifrån, bland annat ett förenklat zonsystem, krav på enkelhet och tillgänglighet, samt en önskan om att vi som leverantör skulle utmana Skånetrafiken i deras antaganden.

Vårt arbete resulterade i ett koncept med tre grundprinciper: 

  • Personliga zoner som baseras på resans startpunkt, tid och längd. 
  • En caregiving-prismodell inspirerad av det högkostnadsskydd som finns för läkemedel. 
  • En teknisk plattform med ett hållbart system som kan utvecklas såväl ur tekniska, affärsmässiga som användarcentrerade perspektiv. 

Biljettautomat Skånetrafiken

I konceptet skapade vi två fysiska produkter som bas för tjänster och system:

  • En större biljettautomat till perronger och stationer som inte bara servar kunderna också är bärare av Skånetrafikens identitet. 
  • En mindre biljettautomat som placeras vid ingången på tåg och bussar som kan användas vid behov.

I konceptet finns den stora biljettautomaten i två varianter med lite olika funktioner. Den kan utan extra produktionskostnad förändras och placeras på en vägg eller ställas fristående. Den kan också justeras till olika höjder för att tillgodose användarnas behov och omgivningens förutsättningar. Vi har valt en skulptural form som stärker biljettautomaten som identitetsbärare, samtidigt som den blir än mer synlig för användaren.

Vi utformade de fysiska och digitala användargränssnitten för att skapa ett tydligt och logiskt flöde – där användaren känner sig trygg i vad man beställer och vad man betalar, och i hur man reser.  Med det tydligare priskonceptet som grund, blir det möjligt att reducera antalet val som resenären ställs inför. Detta minskar inte bara mängden interaktioner som krävs för att lösa en biljett, utan ger även användaren mer kontroll och bättre överblick kring resandet. 

Det är ett mångdisciplinärt team av designers som genomfört uppdraget. De har kompetens inom produktdesign, service design, och interaktionsdesign. Och även om resultatet är på en konceptuell nivå, har hänsyn tagits till mekanisk konstruktion och elektronik där flera ytterligare kompetenser inom ÅF spelat en viktig roll. Projektet har utförts i nära samarbete med både Skånetrafiken och resenärer i regionen. Resultatet av samarbetet har varit en grund för det fortsatta utvecklingsarbetet inom Skånetrafiken och under 2018 har man därifrån påbörjat en upphandling för att ta fram de nya biljettautomaterna.

Nästa generations biljettautomat Skånetrafiken