Region Skåne

Project
Nya skane.se

Region Skånes webbplats har de senaste åren genomgått en stor transformation. inUse har varit med på hela resan mot ett nytt skane.se och byggt ihop isolerade öar till ett möjligheternas landskap. En omvälvande förändring som skapade affärsnytta för verksamheten och samtidigt gjorde vardagen enklare för organisationen och de 12 000 dagliga besökarna.

Ju fler kockar, desto sämre soppa brukar det heta. Det stämmer väl på Region Skånes webbplats som de senaste åren genomgått en total re-design för att bättre matcha medborgarnas och andra målgruppers behov. Genom att banta ner antalet sajter på regionens webbplats, från 100 till ett 30-tal, har man fått nöjdare besökare och har dessutom tydligare strukturer för organisationen.

Svårgreppat internt och externt

2011 var Region Skånes gamla sajt både föråldrad och snårig. Men det fanns många fler utmaningar förutom det visuella. Det decentraliserade sättet som hela verksamheten arbetade på gjorde sajten väldigt spretig.

– Verksamhetsgrenarna inom Region Skåne hade stor frihet att utforma sin egen webbplats i ett väldigt tillåtande ramverk. Det var helt enkelt upp till den enskilda verksamheten att tillsätta någon som kunde jobba lite med webben, berättar Louise Ercolino, projektledare på enheten för digitala medier i Region Skåne, som arbetat tillsammans med inUse.
Till sist var sajten nästan förvirrande, för besökare men även för de som arbetade med den internt.

Allt för användaren

När inUse kom in i projektet bestod webbplatsen av nästan 100 mindre sajter, alla utgick från sitt eget organisationsperspektiv, och det fanns 1 000 anställda som på något sätt publicerade material.

Det första inUse gjorde var att kartlägga användarnas behov och genomlysa innehåll och tjänster. Det ledde fram till tolv stycken användarprofiler där Region Skåne valde att prioritera fyra som allra viktigast: Engagerade invånare, Jobbsökare, Vårdgivare och Samarbetspartners.

Genom att förstå deras behov, drivkrafter och önskemål fanns en tydlig grund att arbeta vidare med. Nu visste man helt plötsligt vem man skrev för.

– Det var väldigt nyttigt att få svar på vem det var som besökte på vår webbplats och även varför de besökte den. När vi väl prioriterat bland målgrupperna hjälpte det oss att visualisera. Alla har blivit tvungna att mer konkret motivera varför, och var, en viss typ av innehåll ska finnas på skane.se för att addera något värde för besökaren, menar Louise Ercolino.

Struktur och innehåll

När väl effektkartläggningen var på plats arbetades innehållsstrategin och interaktionsdesignen fram parallellt. Den responsiva sajten är nu lanserad och fungerar lika bra för desktop, surfplatta och smartphone.

Det har funnits flera mål med redesignen, både kvalitativa och kvantitativa. Flera av dem har Region Skåne nått. Nöjda besökare var ett mål:

– Nya undersökningar som Webservice award har gjort visar att vi ökat i nöjdhet på alla punkter. Och användarna av det mobila gränssnittet är nöjdast av alla, vilket är glädjande. De tycker det är enkelt att navigera på sajten och att hitta vad de söker.

Ett högt prioriterat mål var också att förenkla och få bättre struktur på hur de anställda arbetar. Från ett 100-tal sajter är man nu nere på cirka 30, som ska bantas ytterligare. Nu konkurrerar inte verksamheterna om uppmärksamheten, man samarbetar och webbredaktörerna publicerar material som på något sätt svarar mot användarnas behov. På så sätt har man höjt kvaliteten på det som läggs ut på skane.se

InUse har hjälpt oss att sätta fokus på hur viktigt det är att ta hänsyn till användaren, och att ha tydliga och realistiska mål med webbplatsen.

– Louise Ercolino, projektledare skane.se