Projects

Page 1 of 5

Paradox

Research at Paradox

We helped Paradox with a solid research process and understanding their user – the gamers – motivation and needs. So that Paradox makes well-grounded decisions that are based on research.

Hemsö

Designar morgondagens äldreboende

Vi har hjälpt fastighetsbolaget Hemsö med att ta fram en grund för hur äldreboenden ska se ut i framtiden. Vi gjorde ett stort insiktsarbete för att Hemsö skulle förstå behov, drivkrafter och utmaningar för de som bor eller arbetar inom äldreomsorgen.

Person in flight control tower.

Saab

Saab Air Traffic Control

Having air traffic controllers sitting near airports in order to land planes is now history. Thanks to Saab and inUse, …

Renova

Renova

inUse has helped Renova creating the portal with user focus, design for behavior change, agile prototyping and smart strategy.