Projects

Page 3 of 5

Table with computer and lamp.

Ale Kommun

An Intranet that has True Effect

Ale Municipality was faced with a challenge. They had a large intranet, which users found difficult to navigate. Following extensive …

Child reading on iPad.

Stockholms stadsbibliotek

Fler barn läser med hjälp av Bibblix

Stockholms stadsbibliotek ville att fler barn skulle läsa böcker. inUse anlitades för uppstartsarbetet, resultatet blev det digitala barnbiblioteket Bibblix. Ett …

Person using computer.

Volvohandelns Utvecklings AB

Enkelt och effektivt säljstöd

Förnyelsen av återförsäljarsystemet TACDIS innebar inte bara ett grafiskt ansiktslyft. Den nya plattformen har skapat ett optimerat arbetsflöde och en …