Produktdesign i offentlig miljö

Widala

Widala säljer markfasta grillar för publika miljöer. Deras kunder efterfrågade matchande kol- och soptunnor att placera tillsammans med grillarna. Widala har därför samarbetat med Inuse för att ta fram kol- och soptunnor som i form och funktion uttrycker företagets kärnvärden och erbjuder en god användarupplevelse.

Briefen från Widala byggde på ett antal kommuners kravspecifikationer på papperskorgar för offentlig miljö. Utmaningen i arbetet har varit att kombinera alla detaljkrav så som regnskydd och tak, riktlinjer för inkasthöjd, hållfastighetskrav och samtidigt ha användarnas behov och mänskliga beteendemönster i åtanke. Tunnorna behövde samspela formmässigt med de befintliga grillarna som är funktionella, robusta och minimalistiskt utformade. De behövde även anpassas efter tillgängliga tillverkningstekniker. En annan utmaning med en så pass prispressad produkt var att hålla nere tillverkningskostnaderna utan att tumma på kvalitetskänslan.

En annan målgrupp

För att skapa oss en uppfattning om vad som gör vissa papperskorgar populära identifierade vi viktiga aktörer som köper in eller påverkar inköp av produkter till offentlig miljö. Vi förstod snabbt att det stora utbudet papperskorgar formmässigt främst riktar sig till landskapsarkitekter. Däremot är många produkter otympliga för parkförvaltare och andra användare som tömmer eller sköter om produkten.

Under arbetets gång med att förfina tömningsfunktion, lucköppningar och  tillgänglighetsanpassningar fördes ett nära samarbete med Widala, samt dialoger med olika typer av användare så som landskapsarkitekter, parkförvaltare och övriga intressenter.

Prototyper i kartong

Vi tog fram fullskaliga funktionsmodeller i kartong för att, i kombination med handskisser och snabba renderingar, utvärdera koncepten både internt, mot kunden och mot användarna. Därpå följde ett antal iterationer för att hitta den slutgiltiga designen. Inuse har även varit med och stöttat i processen att ta fram produktionsklara modeller.

Enhetlig design

De två slutgiltiga tunnorna delar grundform och majoriteten av komponenterna med grillarna och har även ett antal komponenter gemensamt med andra produkter. Tunnorna kan sättas fast i många olika underlag, mot vertikala ytor, eller stå ovanpå på marken med en betongfot som fundament. Designen gör att de antingen kan stå en och en eller sitta rygg mot rygg mot varandra med samma fästpunkt.


Koltunnan är en öppen tunna med ett rostfritt galler för att säkerställa att inga händer eller fingrar kan komma ner i tunnan med potentiellt varmt kol. Gallret gör även att tunnan, trots att den är öppen och inbjudande, visuellt kommunicerar att den inte är gjord för vanligt skräp.

Soptunnan har lock för att stänga ute insekter och ge ett städat intryck, då det i samband med grillning oftast skapas mycket matavfall. Eftersom produkterna inte bara säljs i Sverige har de utskurna piktogram istället för text som förklarar funktionen för användaren. Tunnorna är också utformade för att enkelt kunna fraktas i delar och för att kunna monteras isär vid renovering.