Bättre sälj med snygg och effektiv demomiljö

Fingerprint Cards

Alex jobbar som säljare. I sitt arbete är han ofta på mässor och kundmöten för att demonstrera företagets sensorer. Ett av de viktigaste momenten är att skanna ett fingeravtryck och sedan verifiera det. Då måste han ha ett demoprogram som är så smidigt att jobba med att han helt och fullt kan koncentrera sig på kunden. Det ska också vara så snyggt att kunder blir nyfikna och kommer till montern.

Fingerprint Cards (FPC) är ett snabbväxande bolag inom biometri som utvecklar sensorer för säker verifiering av fingeravtryck. Deras produkter finns i mobiltelefoner, dörrar och säkerhetsdosor.

I samband med att en ny sensor började utvecklas våren 2014 kom FPC också att tänka på vikten av att demoprogrammet är lockande och enkelt att hantera. inUse fick uppdraget att göra ny design för programvaran, och BOID fick uppdrag att designa en hållare för sensorn.

inUse intervjuade både FPC och deras kunder, och skissade på ett nytt flöde som vi sedan testade tills allt kändes helt rätt. Den nya visuella formen kändes vågad, men var ändå precis vad som behövdes.

Vi hade roligt hela vägen

Efter att vi beskrivit de viktigaste flödena programmerade FPC själva gränssnittet. Under tiden träffades vi en gång varannan vecka för att finslipa. Att bygga lösningen tillsammans resulterade att vi snabbt kom framåt, och inte la tid på onödiga specifikationer. Dessutom hade vi roligt hela vägen och alla parter lärde sig av varandra.

FPC_lores_front .jpeg