As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

Cases matching “Impact Mapping and Management”

Page 1 of 3

Renova

Renova

inUse has helped Renova creating the portal with user focus, design for behavior change, agile prototyping and smart strategy.

Person using computer.

Volvohandelns Utvecklings AB

Enkelt och effektivt säljstöd

Förnyelsen av återförsäljarsystemet TACDIS innebar inte bara ett grafiskt ansiktslyft. Den nya plattformen har skapat ett optimerat arbetsflöde och en …

Table with computer and lamp.

Ale Kommun

An Intranet that has True Effect

Ale Municipality was faced with a challenge. They had a large intranet, which users found difficult to navigate. Following extensive …

Computer with website.

Metria AB

Metria

En IT-miljö med flera uppsättningar av verktyg gjorde den digitala arbetsmiljön på Metria väldigt spretig. Omtaget år 2013 med ett …