As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

Cases matching “Service Design”

Page 1 of 2

Person in flight control tower.

Saab

Saab Air Traffic Control

Having air traffic controllers sitting near airports in order to land planes is now history. Thanks to Saab and inUse, …

Hemsö

Designar morgondagens äldreboende

Vi har hjälpt fastighetsbolaget Hemsö med att ta fram en grund för hur äldreboenden ska se ut i framtiden. Vi gjorde ett stort insiktsarbete för att Hemsö skulle förstå behov, drivkrafter och utmaningar för de som bor eller arbetar inom äldreomsorgen.

Renova

Renova

inUse has helped Renova creating the portal with user focus, design for behavior change, agile prototyping and smart strategy.

Person using app near house.

Eon

Eon Hållbarheten – app

Västra hamnen i Malmö är ett område som i huvudsak drivs av förnybar lokalt producerad energi. Det är en förebild …

Digitally made sketch of room with games and people.

Resort, USA

Upplevelsedesign i Las Vegas

inUse gjorde nyligen ett framtidskoncept åt en stor resort-kedja för att möta yngre generationers behov och förbättra upplevelsen av sportspel. …