As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

Cases matching “Service Design”

Page 2 of 2

Göteborgs Stad

Kundresekarta styr arbetet framåt

I Göteborg Stad infördes ett system som ökade administrationen, istället för att förenkla arbetet. Kommunen tog hjälp av inUse för att ta ett tjänstedesignperspektiv. Arbetet ledde fram till en kundresekarta som är aktuell och visar upplevelsen, visionen och potentialen till förbättring. 

Bluegarden e-lön

Bluegarden

Bluegarden Lön

Anna har hand om löneutbetalningarna där hon jobbar. Att "göra lön" är ett stort ansvar, både rent juridiskt, och gentemot …

Hemnet

Hemnet

Hemnet fick hjälp med att definiera sina målgrupper och förbättra sin sajt i en redesign. Den grundliga analysen gjorde att …