As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

Cases matching “User Experience Design”

Page 1 of 2

Person in flight control tower.

Saab

Saab Air Traffic Control

Having air traffic controllers sitting near airports in order to land planes is now history. Thanks to Saab and inUse, …

Renova

Renova

inUse has helped Renova creating the portal with user focus, design for behavior change, agile prototyping and smart strategy.

Computer with website.

Metria AB

Metria

En IT-miljö med flera uppsättningar av verktyg gjorde den digitala arbetsmiljön på Metria väldigt spretig. Omtaget år 2013 med ett …

Person using iPad.

Journal Digital

Journal Digital

En viktig del av behandlingen vid socialtjänstinsatser är att samla in klienters och närståendes syn på klientens livssituation. Detta görs …