​Smakfull kunskapsbank om mat

Jordbruksverket

Vilka matprodukter är specifika för Sveriges olika regioner? Vilka är våra traditionella råvaror? Hur kan olika platsers attraktionskraft stärkas av att produkter därifrån har beteckningar som är skyddade av EU? Smaka Sverige, Jordbruksverket nya webbaserad kunskapsbank, har svaren.

I mitten av december 2015 lanserade Jordbruksverket sin nya sajt smakasverige.se. Smaka Sverige är en webbplats för mat och är byggd som en kunskapsbank för att samla nya fakta med verktyg för ökad konkurrenskraft och vara en mötesplats som vill inspirera till nätverkande och dialog.

Syftet med Smaka Sverige är att ge verktyg för att utveckla matproduktionen, visa regionala specialiteter och stärka besöksnäringen. Tanken är att den samlade kunskapen ska vara till nytta för företagare och offentliga aktörer. Kunskapsbanken är en del i flera olika regeringsuppdrag som Jordbruksverket har fått, bland annat att utveckla gastronomiska regioner, arbeta med kommunikation samt att öka lärandet om svensk mat och svenska mattraditioner.

– Kunskapsbanken är efterlängtad av dem som arbetar inom matsektorn och besöksnäringen. Den ska inspirera till att upptäcka vårt mat- och smakarv och att vilja utveckla unika regionala produkter. Med den här samlade kunskapen blir det enklare att komponera fler regionsspecifika måltidsupplevelser och att arbeta systematiskt med produktutveckling, säger Anna Hegethorn, projektledare på Jordbruksverket.

inUse har arbetat med interaktionsdesign och visuell design för projektet. Utmaningarna i form av begränsningar i den tekniska lösningen löstes i en tät dialog med utvecklarna och Jordbruksverket. Designarbetet har fokuserats på att göra det så enkelt som möjligt för användaren att navigera på webbplatsen i såväl dator, tablet och i telefon.