As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

Ascom

Project
Smart telefon underlättar för sjuksköterskor

Larmtrötthet är en av de största säkerhetsriskerna i sjukvården idag. För att råda bot på detta bygger Ascom en smarttelefon utformad för sköterskor.

Tänk dig en tystare avdelning, där personalen inte störs av varandras patientlarm. Du som sjuksköterska kan genom att bara titta ner på Ascom Mycos övre display i fickan avgöra hur du ska hantera ett inkommande larm. Eller tända stora skärmen för att läsa och göra mer. Om du är upptagen klickar du vidare larmet till en ledig kollega. Hjärtkurvor kan du numera ta emot och titta på i telefonen, och avgöra orsak och allvarlighetsgrad direkt. Att skanna etiketter vid utlämning av medicin kräver inte längre att du springer och hämtar en klumpig laserskanner. Det gör du med Ascom Myco, som du redan bär med dig.

breastpocket_small_cropped.jpg

Att gå från traditionella telefoner till att bygga en smartphone från grunden, med ett helt eget gränssnitt är en stor utmaning. Inte konstigt att Myco är Ascoms största projekt hittills. Sjukhusmiljön ställer också väldigt specifika och höga krav på tålighet och användning. För att lyckas var man tvungen att styra agilt med användningen i fokus. Kontakten med riktiga användare har också präglat hela projektet. Grundidén till produkten växte fram genom skuggning och intervjuer med sjukvårdspersonal. Användningstester med interaktiva prototyper i sjukhusmiljö har använts flitigt för att låta idéer möta verkligheten så tidigt och skoningslöst som möjligt. Det är billigt att ändra i en prototyp, men dyrt när produkten väl är lanserad. Vissa idéer krossas, andra stärks eller formas om för att göra nästa iteration bättre. Testerna har fungerat som ett känselspröt mot verkligheten.

slipad.jpg

Tidigt i projektet kördes prototyp-appar på inköpta Sonymobiler som hade motsvarande skärm och prestanda. De slipades ner för att passa in i 3D-printade höljen med samma formfaktor som Ascom Myco. Det räckte för att kunna testa grundläggande gränssnittsidéer ute på sjukhus runt om i världen. Enkla klickbara prototyper på smartphones användes också av UX-teamet för att testa och kommunicera idéer inom projektet och med utvecklarna.

cameraproto_cropped.jpg

För att hålla projektet agilt jobbade Ascom med korta dagliga videomöten över Lync där teammedlemmar i Sverige och utomlands kunde se varandras ansikten. Istället för detaljerade specifikationer användes lättare dokumentation, grafik och enkla prototyper som underlag kompletterat av tät kommunikation på Skype. Det gjorde att man kunde hantera snabba ändringar efter ändrade förutsättningar utan att drunkna i tungt dokumentationsarbete.

På inUse är vi väldigt stolta över att vara en del i ett projekt med sådan enorm potential att konkret förenkla sjukvårdspersonalens vardag. Det är också väldigt roligt att arbeta med en organisation där användarens upplevelse får stort utrymme i besluten. Under ett par år har vi funnits med i UX-teamet på Ascom och säkrat användarupplevelsen genom prototypande, kravhantering, design och testande. Vi har också coachat Ascom för att få ihop UX och strategi (inklusive effektkartläggningen) med det agila utvecklingsarbetet.

Läs mer om produkten på ascommyco.com

inUse har varit ett stort stöd för oss. Inte minst deras stora erfarenhet från mobildesign, hur de kopplar strategi och användarperspektiv till produkten, och deras snabbhet när det gäller prototyping har hjälpt oss att komma fort framåt.

– Martin Huss, Manager Functionality Myco