Tailor Stores nya köpupplevelse

Tailor Store

Tailor Store tog hjälp av inUse för att få veta vad kunderna tyckte om tjänsten och för att få fler att välja skräddarsytt.

Tailor Store är ett e-handelsföretag med hög kundnöjdhet bland deras befintliga kunder. Utmaningen ligger främst i att få nya besökare till sajten och konvertera dem till kunder. Att genomföra ett e-handelsköp av ett skräddarsytt plagg innebär att kunden själv ska välja tyg, designa sitt plagg och lägga in sina mått innan köpet kan genomföras. Det kan vara spännande – men även svårt för en förstagångsbesökare att förstå flödet och känna trygghet i att genomföra ett sådant köp.

Research visade umaningarna

inUse gjorde researcharbete med Tailor Store för att förstå deras syn på tjänsten, produkterna och deras målgrupp. Vi intervjuade befintliga kunder för att förstå deras behov, attityder och köpupplevelser. Därefter användningstestade vi tjänsten på nya kunder. Det gav insikter om besökarnas upplevelser, beteenden och attityder när de ska beställa ett skräddarsytt plagg för första gången. Är ingångarna på startsidan tydliga? Vad behöver förstagångsbesökaren veta för att ta sig vidare? Var fastnar hen och varför?

Vi analyserade sedan trafiken på sajten för att se vilka sidor som hade flest avhopp, – där användaren alltså väljer att surfa vidare till en annan sajt – och hur de låg i relation till kundens besöksflöde.

Där kunde vi snabbt se kopplingarna mellan siffrorna som visades i analysverktyget, insikter från intervjuerna och användningstesterna med kunderna. Att förstå varför de agerade som de gjorde, gav också lösningen frammåt.

Resultat

Tailer store fick en djupgående analys om målgruppens beteenden, deras problemområden och behov. Utifrån det, analysen från datan och användningstester fick Tailor Store förslag på designjusteringar både principiellt (punktform) och konceptuellt (visuellt). Att leverera designjusteringarna i tydliga principer och inte bara konceptskisser gav teamet frihet att experimentera med själva designlösningen, så länge de visste vilka problem och behov de skulle lösa.

Ett stort värde av att ta in inUse var att de som ett team kunde få en gemensam bild över sin tjänst (både på en holistisk nivå och på detaljnivå), sina kunders behov och vad de tillsammans kunde göra för att förbättra tjänsten ytterligare.