Resort, USA

Project
Upplevelsedesign i Las Vegas
Our contributions

inUse gjorde nyligen ett framtidskoncept åt en stor resort-kedja för att möta yngre generationers behov och förbättra upplevelsen av sportspel.

Resortkedjan i Las Vegas, USA, ville ha hjälp med att öka antalet besökare till sina sportsbooks, lokaler där man kan se på sport och spela på matcher, samt nya koncept för att möta yngre generationers behov och intressen.

Ett litet team från inUse packade sina sommarkläder och flög till Nevada.

Så gott som varje resort har ett stort rum där det bland annat visas sport. Där kan besökare spela på matcher. I nuläget är aktiviteten relativt låg i dessa lokaler när det inte är någon större sporthändelse.

Resultatet av inUses arbete blev ett inspirerande framtidskoncept. Konceptet omfattade förslag på utformningen av den byggda platsen, användningen av olika digitala ytor, och även idéer kring hur personalen skulle kunna involveras för att bidra till upplevelsen i rummet.

Tillsammans med vår beställare identifierade vi några viktiga kundgrupper att designa för:

  • Besökare som är intresserade av att se en specifik match.
  • Spelproffs som främst är på plats för att spela på matcher.
  • Konferensbesökaren som råkar bo på hotellet, men som ändå har ett visst sportintresse.

Övriga besökare, främst så kallade millennials, som man önskade fånga upp och tillgodose på något vis.

Många olika kundgrupper med olika behov, samt aktiviteter med olika karaktär, alla som skulle tillgodoses i en och samma lokal och med en och samma designlösning. Kärnan i vårt grundkoncept var därför att på olika sätt möjliggöra parallella aktiviteter i lokalen, samt att det skulle gå att radikalt omforma lokalen inför stora events.

Vi tog fram en video för att kommunicera kärnan i vår grundidé. Den kunde sedan ligga som en fond för vidare dialog med kunden.

Grundkonceptet besitter en rad egenskaper som möter de olika användargruppernas behov:

En digital canvas

I rummet placerade vi en stor krökt skärm som omgärdar platsen, samt en lång interaktiv bardisk parallellt med denna. Vi befinner oss i Las Vegas och storskaligheten behövs för att göra ett avtryck och för att kunna ge en konkurrenskraftig visuell upplevelse.

Ytan på den stora skärmen kan delas upp på olika sätt beroende på vad rummet används till för tillfället. Vid en stor och betydande match kan skärmen användas för storbildsvisning, med ytor reserverade för statistik, kommentarer och live-spel. Vid andra tidpunkter kan skärmen delas upp och visa flera simultana sportsändningar.

Den stora skärmen, tillsammans med skärmar på bardisken och närliggande bord utgör en utspridd canvas, en uppdelad yta som kan användas som digital scenografi och ge rummet olika prägel vid olika tillfällen. Till exempel kan ytorna användas för att få hela lokalen att se ut som en fotbollsarena, eller för att digitalt drapera rummet med hemmalagets färger och symboler, eller varför inte skapa ett digitalt hav vid en större kappsegling. Större och påkostade events kan till och med regisseras, likt broadwaymusikaler, och innehålla ett antal specialanpassade scenbyten.

Att rumstera om rummet

Vårt förslag var att platsen skulle kunna omformas fysiskt för att skapa den bästa möjliga upplevelsen av en stormatch eller annat event. Vi ville fånga atmosfären av att faktiskt vara på plats vid en match (genom digital scenografi, 3D-ljud, och väl valda fysiska specialeffekter, som de som används i moderna åkattraktioner). I vår film visar vi bland annat hur spelbord och stolar flyttas undan och ersätts av en läktare som höjs upp ur golvet. Vi ser hur konstgräs rullas ut för att återskapa attributen vid en fotbollsarena.

Folk lockar folk

Två sidor av lokalen vetter ut mot resten av anläggningen. Den stora skärmen blir synlig för förbipasserande och bidrar både till att kommunicera vad som händer i lokalen och att locka in besökare. Längs med sidorna av lokalen placeras möbler och ett antal spelbord, som till exempel biljard och shuffleboard. Det ska alltid finnas sociala aktiviteter för den som aktivera sig i lokalen. Vi ville se till att det fanns ett liv i lokalen som inte enbart var beroende av det som hände i de sportsändningar som visas, vilket bidrar till en mer inbjudande stämning. Aktiviteten funkar också för att fånga in förbipasserande.

Interaktiva ytor

På plats i Vegas insåg vi också att det var väldigt krångligt att lägga ett enkelt spel. Att förstå vad som händer i lokalen idag, vad man kan göra, och hur man ska göra, är nästan ogenomträngligt utan att någon kunnig guidar en igenom förloppet. Idag finns det väldigt lite som stödjer användaren i den processen.

En interaktiv bardisk, samt en uppsättning interaktiva bord, skulle bli en kanal för kommunikation med gästerna; ett medel att interagera med dem. Det skulle ge en möjlighet att guida, motivera och underhålla besökarna. Vi tog fram ett antal mindre delkoncept (som vi tyvärr inte kan dela här) för hur man skulle kunna reducera många av de praktiska och kognitiva barriärerna kring spelmomenten, men också för att skapa större engagemang och social dynamik under ett pågående event.

Att testa sig fram

Att bygga om en stor lokal, och att köpa in dyr teknik och mjukvara, innebär en betydande ekonomisk risk. Vegas är i förändring och de yngre besökarna är mindre intresserade av det som de flesta anläggningarna erbjuder idag. Hur vet man vilket koncept man ska satsa på? Vilken idé kommer att fungera? Detta var klart och tydligt ett bekymmer för vår kund. Vi hade dock ett annorlunda och lite överraskande svar på deras farhågor.

Kärnan i vårt koncept är den flexibilitet som de digitala ytorna erbjuder, samt möjligheten att fysiskt transformera delar av lokalen vid behov. Vi föreslog därför att lokalen (fysiskt och digitalt) skulle kunna omformas på ett antal olika sätt för att utföra kontrollerade designexperiment. Personalens roll i lokalen, samt rekvisita, var ytterligare faktorer som kunde varieras och utforskas. Istället för att satsa allt på en enda idé skulle detta ge vår kund en möjlighet att gradvis styra mot önskat resultat, samt ökat mod att utforska utanför mittfåran.

Läs mer om hur vi arbetar med Human Spaces.