As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

Effektstyrning och Effektkarta

Nå önskad effekt med dina digitala satsningar.

Digitala tjänster ska upplevas värdefulla av sina användare och skapa värde för beställaren, organisationen och samhället. Det är själen hos inUse och det styr hur vi arbetar.

Digitala tjänster som inte  upplevs som värdefulla av användarna är utan undantag dåliga investeringar. De må vara snygga, fräcka och leva upp till alla krav, men det är först när en-, tvåtusen användare blir nöjda som ett reellt värde uppstår.  Det här är sant oavsett om ”det nya” handlar om ett inköpt ärendehanteringssystem, ett egenbyggt intranät, sammanhållna kanaler för att resa kommunalt, ett kontrollrum för tunnelbanans röda linje eller ett torg med maxad digital upplevelse.

Effektkarta® För att utforska och beskriva värdet med en satsning använder vi en modell som heter Effektkarta®. Den beskriver värdet för verksamheten som blir resultatet av lyckad användning. Den beskriver också hur användare beter sig då de använder tjänsten och vad som lösningen därför måste tillhandahålla för att de ska uppleva tjänsten som värdefull. Effektkartan innehåller villkoren (vi kan kalla det kraven) för att tjänsten ska kunna anses som lyckad, vilket gör att det går att testa lösningar mycket tidigt och kontinuerligt. I effektkartan är användarna prioriterade efter sitt bidrag till effektmålet, vilket ger bästa möjliga stöd för att utforma lösningar och planera projektet.

Här hittar du kurser: Effektkartläggning – grundkursen – och Effektkartläggning i Praktiken!

Effektstyrning® Effektstyrning® är det ramverk som gör att man lyckas med satsningen. I ett projekt som effektstyrs är alla viktiga projekt- och designbeslut grundade i effektmålen. Effektstyrning hjälper dig att styra mot nytta från tidig förstudie, genom byggfasen, och in i förvaltning. När projektet är slut vet du att lösningen skapar önskade nyttor och du kommer  att lansera en tjänst som är värdefull att använda och som skapar avsett värde för verksamheten. Och när projektet är slut finns en plan för hur du ska fortsätta förfina lösningen i förvaltning.  

Följ oss på Facebook-sidan om Effektstyrning och Effektkartläggning!

Effektstyrning och Effektkarta är av inUse registrerade varumärken. Vi vill att så många som möjligt använder dem och lyckas med sina digitala satsningar. Hänvisa till inUse när du berättar om modellerna.

Related projects

Renova

Renova's environmentally friendly customer portal

inUse has helped Renova creating the portal with user focus, design for behavior change, agile prototyping and smart strategy.

200

hours in saved time at customer support

560

hours that sales support saved using the portal

3,600

schedules downloaded

5,400

extra bin emptying visits have been ordered.

Related news