Hållbarhet genom förändrade beteenden


Ni vill göra hållbara affärer och ni vill skapa ett bättre samhälle. Det krävs er strävan och strategi och en avgörande sak till – förståelse för användarna och att kunna designa för beteendeförändring. Vi på inUse ger er användbara och innovativa lösningar som utgår från människan.

Hållbarhet handlar i grunden om att vi behöver agera på nya sätt. Genom kunskap om mänskligt beteende, digital design och interaktion i det fysiska rummet skapar inUse nya hållbara lösningar som ger en skillnad i användning.

Vi på inUse visualiserar det komplexa och ger er verktygen att gå från strategi till handling. Det handlar om att förstå och beskriva sambanden mellan de största utmaningarna och de effekter ni vill uppnå – och få det att hända genom beteendeförändring.

Vi designar för beteendeförändring utifrån helheten. Allt tas med: kontext, organisation, struktur och process.

Den sista pusselbiten som måste falla på plats är att fånga upp det som driver oss som människor. Det är i användningen vi får verklig effekt. Och förståelsen av användningen är vår specialitet.

I en digitaliserad värld får vi nya beteenden som vi behöver ta hand om, förstå och dra nytta av. Med den nya tekniken finns oändliga möjligheter – vi kan stödja de beteenden som är hållbara och vi kan få användarna att vara engagerade för de bra sakerna.

Så oavsett om ni behöver processtöd för att generera och förädla hållbara projektidéer, vill påverka beteenden hos medborgare eller kunder, designa kontorsmiljöer som genererar en hälsosam livsstil, utforma levande och interaktiva platser eller innovera värdeskapande tjänster – så kan inUse tillsammans med er identifiera det som ger mest nytta och skapa användbara och hållbara lösningar som utgår från människan.

Har du en utmaning du vill ha hjälp med? Kontakta Emma för att prata om hur vi tillsammans bäst kan skapa resultat och göra verklig skillnad.

Black and white photo of

Prata med Emma Estborn om du vill veta mer!

Du når Emma på +46 733 92 20 80 eller emma.estborn@inuse.se.

Några av våra experter